Výsledok hodnotenia školy zapojenej do certifikačného programu Zelená škola

 
 
 

Kontakt

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Riaditeľka MŠ: PhDr. Lívia Klostermannová

033/730 10 81