Dopravnou výchovou k našim najmenším

Na zákade vyhláseného grantového programu Projekty zamestnancov Partner sme získlali projekt "Dopravnou výchovou k našim najmenším"
Projekt bude prebiehať  10.11.2015  v čase od 8.45 – 10.45 hod., v rámci ktorého prebehne dvojhodinová výučba dopravnej výchovy s praktickou ukážkou. Projekt bude zabezpečovať Športový klub polície Piešťany.