Štvorlístok II. Lesinkovia

 

 

Do grantového projektu Nadácie Orange sme sa opäť zapojili i v tomto roku 2012, pretože náš projekt z roku 2011 bol podporený a úspešne zrealizovaný.

Prostredníctvom plnenia rôznych aktivít s environmentálnym zameraním chceme učiť deti, rodičov a celú blízku komunitu, že prírodu treba nielen chrániť, ale aj zlepšovať životné prostredie, v ktorom s deťmi trávime veťa času, učíme a hráme sa. Realizáciou projektu chceme vytvoriť bezpečné, estetické prírodné prostredie pre deti. Zároveň prihliadame na neustále zbližovanie rodičov, detí a personálu MŠ v rámci mimoškolských aktivít. V neposlednom rade nám tiež ide o zvýšenie atraktivity našej MŠ. Na realizácii projektu sa podieľajú ako zamestnanci tak i rodičia deti MŠ. 

Zážitkové učenie priamo v prírode nám vďaka projektu obohatia napr. nové drevené lavičky, tabuľa s logickými hrami a výsadba zelene.

Opäť patrí veľké ĎAKUJEME  p. Rudolfovi Tesárovi, zástupcovi Nadácie Orange a p. učiteľke Bc. Ivanke Šulhinovej.