Európsky výtvarný projekt  

    

eurorozpravky.sk/

 
    Do projektu sme sa zapojili od februára 2016. Spojením 5 - 6 r. detí z tried žabiek, veveričiek a ježkov sme vytvorili skupinu detí (17 detí). 
Projekt viedli učiteľky Mgr. Katarína Holanová a Gabriela Kováčiková.
 
    Našou prvou úlohou bolo vybrať si rozprávku z krajiny Poľsko ,čo vôbec nebolo ľahké (vyžrebovaná krajina - vlastný výber rozprávky). Z množstva seriálových rozprávok  ako napr. Lolek a Bolek, nás nakoniec zaujala kniha Hop, čižmičky, sto míľ, ktorej autorkou je Dr. Želmíra Gašparíková. V tejto knihe  je zobrazený  a do rozprávok prenesený spôsob života, príbehy dávneho života  ľudu z Poľska. Výberom bola rozprávka  Žabka princezná. Rozprávka  veku najprimeranejšia. Výhodou boli  pakujúce sa scény, meniace sa texty napredujúce deju. Zápletkou rozprávky bolo ako  mládenec svojou nedočkavosťou nevedome zaklial svoju nevestu na žabku. Dlho nešťastník hľadal nevestu. Pomohli mu tri starenky, žijúce v domčeku na stračej nôžke. Mládenec  sa musel vždy riadiť tým čo mu starenky nakázali, teda zotrvať. Nakoniec splením úloh našiel čo hľadal, svoju nevestu. S poďakovaním sa šťastní vrátili domov. 
    Do príprav a výroby rekvizít sa zapojil celý kolektív MŠ a deti. Spoločne sme tak vyrobili niekoľkozaujímavých kulís s využitím rôznych techník, odpadového materiálu. Vytvorili sme nadrozmernú mapu Poľska, maketu autobusu, zámok, lipku, domček na stračej nôžke, koč s koňmi, zvieracie postavičky, maňušky. Pri zhotovovaní sme podporovali u detí kreativitu, a tak sme do realizácie vniesli  detskú  nápaditosť, fantáziu a kreativitu

.

    Obsahom našej metodickej práce bolo realizovanie rozprávky v edukačných aktivitách a priblížiť tak deťom krajinu Európskej únie, priblížiť a vcítiť sa do deja rozprávky: Poznávame Poľsko, Žabka princezná, Ako rozveseliť smutnú princeznú, Farebná rozprávka, Oživený papier.    Základom realizácie bolo oboznámiť sa s knihou, rozprávkou. Navštívili sme knižnicu, vypožičali si knihu Hop, čižmičky sto míľ. Pri čítaní si deti kreslili, tvorili zápisky, ktorými vyjadrovali svoje predstavy o rozprávke. Napriek obavám z náročnosti  rozprávky, bolo pre deti veľkým zážitkom vniesť sa do deja. Rozprávku sme deťom čítali priebežne počas celého projektu, podľa potreby, bola z časti motiváciou, na obnovovanie predstáv, upevnenie textovej časti. 

    Deti "navštívili" krajinu Poľsko, do ktorej pricestovali autobusom. Deti boli pripravené ako na skutočný výlet. Mali ruksaky, ďalekohľady,  fotoaparáty. Na nadrozmernej mape mohli pozorovať krajinu, videli že Poľsko a Slovensko sú si podobné, rozdeľujú nás Tatry, majú množstvo riek a lúk, Poľsko má typické domčeky. Do krajiny pripevňovali zvieratá, vtáky,... Prostredníctvom  ITK si deti prezreli mapu Európy s označenou krajinou Poľsko, poznali vlajku krajiny, ktorú si vyfarbovali v kresliarskom editore. Pozreli si krátke video - prezentáciu o krajine s najkrajšími miestami Poľska. V závere sa deti presunuli do známeho mestečka Novy Targ, kde navštívili tržnicu s množstvom tovaru, ľudové kroje, "zakúpenie" rozprávkovej knihy Hop, čižmičky sto míľ a typické sladké maškrty - krovky. Deti po návrate z výletu si vymieňali zážitky, prezerali si fotografie a vypočuli si rozprávku zo zakúpenej knihy –  Žabka princezná.

    Vo vytvorenom literárnom kútiku bolo zobrazené prostredie rozprávky – kulisy, divadelný paraván a maňušky postáv z rozprávky. Deti si tak mohli zahrať divadielko podľa vlastných predstáv.  „Pools podium“ a hranie sa mohlo začať – hra na skutočných hercov v skutočnom poľskom divadle.  Príprava v „kostymérni“, opakovanie textov, výmena úloh.  Deti predstavili knieža a kňažnú, troch synov, tri nevesty, tri starenky, žabku  - jedna zo zakliatych  dievčat.

         

    Spoločná spomienka na divadelné predstavenie bola zaznamenaná – vytvorili sme si na tabuli dejovú postupnosť. Zhotovili sme si klbko - pokrčený farebný papier  omotaný lepiacou páskou. Hra - dodržanie rytmu v utvorenom kruhu hrou na telo striedaním tlieskania, plieskania a chytanie klbka. Znovu sme sa obliekli do kostýmov, ale už nie ako herci ale tanečníci.  Na melódiu z piesne o Šípovej Ruženke sme upravili text podľa rozprávky a deti si menili pozíciu v kruhu podľa spievaného textu. V pozadí hrala „kráľovská kapela" na Orffov inštrumentár.  Záverom bol „kráľovský tanec" na mix piesní  ľudovo - rozprávkové.
    Najdôležitejšou časťou bolo plošné tvorenie a priestorových prác, ktoré sme realizovali priebežne. Deťom sme dávali možnosť  výberu 
kresliarskeho, výtvarného materiálu, vypočuli sme si ich predstavy a 
napomáhali k vyjadreniu, motivovali sme ich rôznym technikám. Deti vniesli do svojich prác veľa radosti, nápadov a fantázie (pršanie eur, klbká kocúra Mikeša, lietajúci drak, obľúbený bol domček na stračej nôžke). Po zhotovení deti hodnotili práce medzi sebou, vyberali najlepšie práce na výstavný panel.  Priestorovo sme zhotovili hlavné udalosti a postavy z rozprávky. Zhotovená bola žabka, domček na stračej nôžke na vode,  zrkadlo do ktorého sa pozerá žabka - princezná. Priestorové zhotovovanie bolo celkovo náročné, ale pre deti veľmi zábavné a motivujúce k ďaľšiemu tvoreniu. Deti s obľubou lepili polámané CD – čká na kartón (rám zrkadla), nanášali papier, noviny namočené v tapetovom lepidle, domaľovávali. Po zhotovení všetkých práce deti aranžovali výtvory na škatuľu k výstavnému panelu.  
   
     Záverom celého projektu bola zhotovená výstava prác detí, ktorú si mohli prezrieť všetky deti, rodičia. S výstavou si  mali možnosť prezrieť priložený fotoalbum. Taktiež sme projekt zverejnili a časopise Zrkadielko a v neposlednom rade pri prezentácii materských škôl Mestskou televíziou Hlohovec.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli nápomocní  pri príprave a realizácii projektu, hlavne detičkám za svoju šikovnosť, kreativitu a chuť tvoriť, našej p. riaditeľke PhDr. Lívii Klostermannovej za podporu a spoluprácu.

 Ďakujeme všetkým sponzorom, ktrorí nás podporili materiálne, mestu Hlohovec  za finančnú pomoc na zakúpenie potrebného materiálu a manželom Hlbočanovím za preklad potrebných dokumentov do anglického jazyka. 

Výstava pozostáva z výtvarných a priestorových výtvorov detí z 58 škôl z celého Slovenska a je sprístupnená širokej verejnosti vo výstavnej miestnosti v budove RTVS do 11.11.2016.