Krúžková činnosť       Suma na úhradu 16 eur

Číslo účtu:  SK21 7500 0000 0040 0224 9932

 

Krúžok   "Malí prírodovedci-pátrači"

Vedie deti k spoznávaniu prírody a jej ochrane, k pochopeniu  jej významu pre človeka. Detičky s pani učiteľkami chodia do prírody, pozorujú rastlinky, vtákov, pomáhajú pri kŕmení zvierat v zime atď. Ako správni prírodovedci sú vyzbrojení ďalekohľadmi, mikroskopami, lupami a rôznymi inými pomôckami.

 

Pohybový krúžok          ,, Lentilky "  

Detičky, hlavne dievčence rady tancujú a tak sa pohybovo zdokonaľujú v rôznych tanečných choreografiách. Pri tanci zároveň zrelaxujú a zabavia sa.

 

Športový krúžok                   ,, Discgolf " 

Pani učiteľky vedú detičky k športu zaujímavým spôsobom. V krúžku deti získavajú nové zručnosti v hádzaní lietajúcimi taniermi a celkovo sa pohybovo zdokonaľujú. Športovú sadu Discgolf je možné si i zapožičať. 

  

Krúžok ,,Anglického jazyka"

Pod odborným vedením lektorky z  CENTRA VOĽNÉHO ČASU, deťom umožňuje získať základné slovíčka a frázy v cudzom jazyku.