Naša škôlka má veľa aktívnych detičiek, preto sme tento školský rok 2016/2017 pre ne pripravili rôzne krúžky pre predškolákov, ktoré prebiehajú v popoludňajších hodinách.

Krúžok   "Malí prírodovedci-pátrači"

každý párny pondelok 15.00 - 15.30 hod.

Vedie deti k spoznávaniu prírody a jej ochrane, k pochopeniu  jej významu pre človeka. Detičky s pani učiteľkami Milkou  a Helenkou  chodia do prírody, pozorujú rastlinky, vtákov, pomáhajú pri kŕmení zvierat v zime atď. Ako správni prírodovedci sú vyzbrojení ďalekohľadmi, mikroskopami, lupami a rôznymi inými pomôckami.

Pohybový krúžok          ,, Lentilky "  

každý nepárny pondelok  15.00 - 15.30 hod.

Vedie pani učiteľka Katka Holanová a Katka Hankeová . Detičky, hlavne dievčence rady tancujú a tak sa pohybovo zdokonaľujú v rôznych tanečných choreografiách. Pri tanci zároveň zrelaxujú a zabavia sa.

Športový krúžok                   ,, Discgolf " 

každý párny utorok 15.00 - 15.30 hod.

Pani učiteľka Evka spolu s p.uč. Alenkou vedie pod svojimi krídlami  detičky k športu zaujímavým spôsobom. V krúžku deti získavajú nové zručnosti v hádzaní lietajúcimi taniermi a celkovo sa pohybovo zdokonaľujú. Športovú sadu Discgolf je možné si i zapožičať. O tom, ako Discgolf vyzerá sa dozviete z fotografií vo fotogalérii.

  

Krúžok ,,Anglického jazyka"

Pod odborným vedením lektorky z  CENTRA VOĽNÉHO ČASU, deťom umožňuje získať základné slovíčka a frázy v cudzom jazyku.