Rada školy pri Materskej škole   Hollého 3  Hlohovec

Materská škola Hollého 3, Hlohovec

 

Predseda:       Eva  Chalányová       pedagogický zamestnanec

Podpredseda: Gabriela Kováčiková  pedagogický zamestnanec

                      Helena Kusá           prevádzkový zamestnanec

 

Zákonný zástupcovia detí:   

                Ing. Katarína Šuchová PhD. – P2D

                Mgr. Mária Andreánská        - P3H

                Bc. Michaela Nkodémová     - P3H

                Beáta Sojková                    - P2H

 

Delegovaný zástupcovia  zriaďovateľa:     

                   Mgr. Iveta Moravcová       

                   Mgr. Rastislav Hauliš        

                    PhDr. Martina Kováčová   

                    Ing. Miroslav Začko