Rada školy pri Materskej škole   Hollého 3  Hlohovec

Materská škola Hollého 3, Hlohovec

 

Predseda:       Eva  Chalányová     pedagogická pracovníčka

Podpredseda: Gabriela Kováčiková  pedagogická pracovníčka

                      Helena Kusá           prevádzková pracovníčka

 

Zákonný zástupcovia detí:   

                Ing. Katarína Šuchová PhD. – P3D

                MuDr. Tamara Blesáková    -  P2D

         Mgr. Mária Andreánská      -   P2H

                         

Mgr. Rastislav Hauliš        delegovaný zástupca  zriaďovateľa

PhDr. Martina Kováčová   delegovaný zástupca  zriaďovateľa

Ing. Miroslav Začko         delegovaný zástupca  zriaďovateľa

 
    MZ  v Hlohovci na zasadnutí  22.02. 2018 schválilo delegovanie zástupcu 
    zriaďovateľa do RŠ pri MŠ Hollého 3, Hlohovec. 
 
    Delegovaným zástupcom a  10 členom RŠ  je Mgr. Iveta Moravcová.