Rada školy pri Materskej škole Hollého 3  Hlohovec

 
Predseda: Eva Chalányová        pedagogický zamestnanec
Podpredseda: Gabriela Kováčiková pedagogický zamestnanec
Helena Kusá nepedagogický zamestnanec
 
Rodičia: Mgr. Mária  Andreánska        P2H
                Ing. Katarína Šuchová PhD.  P2D
        Bc. Michaela Nikodémová – P3H
                                    Beáta Sojková – P2H
 
Mgr. Iveta Moravcová     delegovaný zástupca  zriaďovateľa
Bc. Lucia Svíčková            delegovaný zástupca  zriaďovateľa
PhDr.  Martina Kováčová   delegovaný zástupca  zriaďovateľa
Ing. Miroslav Začko           delegovaný zástupca  zriaďovateľa