Online "Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov": ppprotect.sk/dokument/materska-skola-hlohovec/

 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní povinností v súvislosti s ochranou verejného zdravia – COVID 19

 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov COVID-19.pdf (1172479)

 

 

3.-vyhlasenie---kamery-skola.pdf (479736)

 

 Zodpovedná osoba:  

Spoločnosť PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka2, 071 01 Michalovce

v zastúpení konateľom Petrom Mlynárom 

 

Kontakt: zodpovednaosoba@pproctect.sk telefon 0907 925 060