Verejné obstarávanie 

 

 

Verejný obstarávateľ: Materská škola, Hollého 3, 920 01  Hlohovec
IČO: 37838636
 
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  za 4. štvrťrok 2018
 

 

Verejný obstarávateľ: Materská škola, Hollého 3, 920 01  Hlohovec
IČO: 37838636
 
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  za 4. štvrťrok 2019
 
 

 

 

Dokumenty verejného obstarávateľa (VO) sa zverejňujú v Profle VO Materská škola Hollého 3, Hlohovec na webovej sránke  www.uvo.gov.sk