Verejné obstarávanie

 Dokumenty verejného obstarávateľa (VO) sa zverejňujú v Profle VO Materská škola Hollého 3, Hlohovec na webovej sránke  www.uvo.gov.sk

 

   Súhrnná správa o podlimitných zákazkách III. štvrťrok 2013

P.č. Dodávateľ Predmet zákazky Hodnota v eurách
1. Pandaplus, Fraštacká 23, Hlohovec kancelárske potreby 408,43.-
2. Nomiland, Magnezitárska 11, Košice hračky 1306,15.-
3. Vaša stravovacia, Račianske mýto 1, Bratislava stravenky 1175.-

        

 

          Súhrnná správa o podlimitných zákazkách IV. štvrťrok 2013

P.č. Dodávateľ Predmet zákazky Hodnota v eurách
1. Pandaplus,Fraštacká 23, Hlohovec kancelárske potreby 2006,16.-
2. Nomiland, Magnezitárska 11, Košice hračky 1457,88.-
3. eTechnology, Fraštacká 2, Hlohovec interaktívna tabuľa 2551,92.-
4. RM.Gastro JAZ, Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom zariadenie kuchyne 1598,37