2% z dane  

Na našej MŠ bolo založené občianske združenie "HLOHOVSKÁ  STUDNIČKA".

Cieľom je finančne pomáhať pri modernizácii MŠ, pri kultúrnych a spoločenských akciách, pri krúžkoch, pri reprezentácii, pri podpore projektov, pri externej odbor. pomoci

 

V  kalendárnom roku 2020 môžete aj Vy prispieť do príjmov združenia:

-  2% z dane fyzických osôb

-  dotácie, granty, dary, členské príspevky

Ako poukázať 2%?

Dôležité termíny:

·        do 31.marca 2021 - (FO, PO)

·        do 30.apríla 2021 – zamestnanci

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

1.    Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie: potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo B).

2.    Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (pripravené tlačivo A).

   vyhlasenie-o-poukazani-dane-2021_predvyplnene.pdf (160654)

   Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3.    Najneskôr do 30.apríla 2021 pošlite/doručte formuláre do MŠ alebo daňovému úradu v mieste vášho bydliska (tlačivo A z materskej školy a tlačivo B od zamestnávateľa).

 

Fyzické a právnické osoby (FO,PO):

1.    Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30.apríla 2021