Naše triedy     šk.rok 2020/2021

Ako je to u nás

     Naša materská škola sa rozprestiera v strede obytnej zóny a zároveň v okrajovej časti mesta. Prioritou lokality je rozmanitá príroda v okolí. Rieka Váh, Zámocká záhrada, parky a detské ihriská, ale tiež priestranný a udržiavaný školský dvor. Budova MŠ sa skladá zo štyroch blokov, pavilónov. Pavilóny sú pre lepšiu orientáciu označené ako P1H, P1D, P2H, P2D, P3H, P3D.Písmeno H a D označuje, či sa trieda nachádza hore, alebo dole. Pre ľahké pamätanie sme deťom triedy označili ako triedu Krtkov, Myšičiek, Zajačikov, Žabiek, Veveričiek, Ježkov.

 

    Našou pani riaditeľkou je PhDr. Lívia Klostermannová.

 

   TRIEDY

 

  

      P1D je trieda Krtkov. Trieda detí vo veku 2-3 rokov. Triedna učiteľka je Gabriela Takáčová a druhou pani učiteľkou je Mgr. Alenka Mareková.
 

 

     

P1H je trieda Myšičiek. Trieda detí vo veku 3-5 rokov. Triedna pani učiteľka je Eva Chlányová, druhou pani učiteľkou je Nina Čerešníková. O čistotu a poriadok v pavilóne sa stará pani upratovačka Ľudmila Čižmárová.

 

 

 

   

P2D je trieda Zajačikov. Deti vo veku 3-5 rokov. Ich triednou učiteľkou je Gabriela Kováčiková a druhou pani učiteľkou je PaedDr. Alena Kováčiková.

       

P2H je trieda Žabičiek. Deti vo veku 5-6 r. Triednou pani učiteľkou je Bc. Ivana Šulhinová, druhou pani učiteľkou je  riaditeľka MŠ PhDr.Lívia Klostermannová. Pedagogickým asistentom je Zuzana Kováčová. O čistotu v pavilóne sa starajú šikovné ruky pani upratovačky Heleny Kusej.

 

       

P3D je trieda Veveričiek. Deti vo veku 4-6 rokov. Triednou učiteľkou je  Helena šintálová, druhou pani učiteľkou je Bc. Miriam Blašková.

     

Do P3H, Deti vo veku 5-7 rokov. Triednou učiteľkou je Mgr. Katarína Hankeová. Pedagogickým asistentom je Jana Lukáčiková.  No a tu sa o čistotu pavilónu stará pani upratovačka Daniela Nemčeková.