Naše triedy

Ako je to u nás

     Naša materská škola sa rozprestiera v strede obytnej zóny a zároveň v okrajovej časti mesta. Prioritou lokality je rozmanitá príroda v okolí. Rieka Váh, Zámocká záhrada, parky a detské ihriská, ale tiež priestranný a udržiavaný školský dvor. Budova MŠ sa skladá zo štyroch blokov, pavilónov. Pavilóny sú pre lepšiu orientáciu označené ako P1H, P1D, P2H, P2D, P3H, P3D. Písmeno H a D označuje, či sa trieda nachádza hore, alebo dole. Pre ľahké pamätanie sme deťom triedy označili ako triedu Krtkov, Myšičiek, Zajačikov, Žabiek, Veveričiek, Ježkov. 

 

    Našou pani riaditeľkou je PhDr. Livika Klostermannová a zástupkyňou PaedDr. Alenka Kováčiková.

 

   TRIEDY

 

  

       Chcete vedieť, kto navštevuje P1D, triedu Krtkov? Do tejto triedy chodí 20 detí vo veku 2-3 rokov. Triedna učiteľka je Bc. Ivanka Šulhinová druhou pani učiteľkou je pani riaditeľka PhDr. Livika Klostermannová.
 

 

     

Do P1H, do triedy Myšičiek, chodí 22 detí vo veku 4-6 rokov. Triedna pani učiteľka sa volá Evka Chalányová, druhou pani učiteľkou je Zuzka Hurtová. O čistotu a poriadok v pavilóne sa stará pani upratovačka Ludka Čižmárová.

 

 

 

   

Do P2D chodí 20 deti vo veku 2-4 rokov. Je to trieda Zajačikov. Ich triednou učiteľkou je Gabika Kováčiková a druhou pani učiteľkou je zástupkyňa riaditeľky PaedDr. Alenka Kováčiková.

       

Do P2H, do triedy Žabičiek  chodí 22 detí vo veku 3-4 rokov. Triednou pani učiteľkou je Gabika Takáčová , druhou pani učiteľkou je  Bc. Zuzka Palatinusová. O čistotu v pavilóne sa starajú šikovné ruky pani upratovačky Helenky Kusej.

 

       

Do P3D, do triedy Veveričiek chodí 21 detí vo veku 4-6 rokov. Triednou učiteľkou je pani učiteľka Helenka Šintálová a druhou pani učiteľkou je Erika Blahová, asistentkou je Martinka Synaková.

 

     

Do P3H, do triedy Ježkov, chodí 24 detí vo veku 5-7 rokov. Ich triednou učiteľkou je Majka Turasová a druhou pani učiteľkou je Mgr. Katka Hankeová, asistenkou je Bc. Marta Petrovičová . No a tu sa o čistotu pavilónu stará pani upratovačka Danka Nemčeková.

 

     

              

Na záver vám chceme predstaviť zamestnancov z hospodárskeho pavilónu. Našu pani vedúcu školskej jedálne Adriku Selnekovičovú, hlavnú pani kuchárku Janku Jordánovú a ostatné pani kuchárky Aliku Vančovú, Mišku Oscitú, p. Alenku Farskú a p. Janku Hlavnovú. V tomto pavilóne sa nachádza aj riaditeľňa. Ako referentka ekonomického úseku pracuje pre nás pani Darinka Klajdačová.