ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácie

oznamenie- ekonóm 1.docx (71948)

 

 

 
Materská škola

Hollého 3

920 01 Hlohovec

tel. č. /fax 033 / 730 10 81

e-mail: mshlohovec1@mail.t-com.sk