Občianske združenie „Hlohovská studnička“

OBČIANSKE ZDRUŽENIE HLOHOVSKÁ STUDNIČKA

je organizácia, ktorej hlavným cieľom je pomáhať pri zabezpečovaní kvalitnej výchovy a vzdelávania detí, ktoré navštevujú Materskú školu Hollého 3. 
Pomáha predovšetkým finančne vďaka príspevkom z 2% daní pri modernizácii materiálno – technického zabezpečenia školy. 

ZA VAŠE PRÍSPEVKY ĎAKUJEME!

 
Výdavky a prijmy OZ Studnicka:
 

VÝDAVKY 2018

Poplatky za vedenie účtu

            60,00 €

Uhrada za realizaciu dopravneho ihriska - projekt

       1 500,00 €

Uhrada za realizaciu dopravneho ihriska - vlastne zdroje

          544,09 €

Notarsky poplatok za registraciu OZ

            58,55 €

Poplatok za stavebny projekt Dopravacik

          166,00 €

Potvrdenie o vedení účtu

            20,00 €

Poplatky za platby

             2,72 €

 

PRÍJMY 2018

Nadácia pontis - projekt

          1 500,00 €

Finančné riaditeľstvo - 2%

             620,79 €

 

VÝDAVKY 2019

Poplatky za vedenie účtu

30,00 €

Platby za slniečkový deň

2796,03 €

Poplatky za platby

1,96 €

 

PRÍJMY 2019

Nadácia pontis - projekt

2660,78 €

Finančné riaditeľstvo - 2%

918,56 €

 

ZMENA V ORGÁNOCH ZDRUŽENIA:

Koncom roka 2017 sa v súlade so stanovami OZ vymenili členovia výkonného výboru a revíznej komisie. Nové zloženie je nasledovné: 
Výkonný výbor: 
Jana Chalányová – predseda 
Mária Pavlíčková – podpredseda 
Beáta Sojková – hospodár
Revízna komisia: 
Edita Gregorová
Jana Kováčiková
Gabriela Ulehlová