Občianske združenie „Hlohovská studnička“

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE HLOHOVSKÁ STUDNIČKA

je organizácia, ktorej hlavným cieľom je pomáhať pri zabezpečovaní kvalitnej výchovy a vzdelávania detí, ktoré navštevujú Materskú školu Hollého 3. 

Pomáha predovšetkým finančne vďaka príspevkom z 2% daní pri modernizácii materiálno – technického zabezpečenia školy. 

ZA VAŠE PRÍSPEVKY ĎAKUJEME!

 

Koncom roka 2019 sa v súlade so stanovami OZ vymenili členovia výkonného výboru a revíznej komisie. Nové zloženie je nasledovné: 

 

Výkonný výbor: 

Gabriela Ulehlová  – predseda 

Petra Firická - Hargašová  – podpredseda 

Beáta Sojková  – hospodár

 

Revízna komisia: 

Edita Gregorová

Jana Kováčiková

Jana Chalányová

 

 

Výdavky a prijmy OZ Studnicka:

 

 

VÝDAVKY 2019

Poplatky za vedenie účte

      92,00 €

Platby za project Slnieckovy den

2 908, 93 €

Poplatky za platby

        1,96 €

Registrácia združenia na ministerstve               66,45 €

 

 

PRÍJMY 2019

Nadácia pontis – project Slnieckovy den

2 956,42 €

Finančné iaditeľstvo - 2%

1 977, 39 €

 

2% z dane  

 

Na našej MŠ bolo založené občianske združenie "HLOHOVSKÁ  STUDNIČKA".

Cieľom je finančne pomáhať     pri modernizácii MŠ

                                                     pri kultúrnych a spoločenských akciách

                                                      pri krúžkoch

                                                      pri reprezentácii

                                                      pri podpore projektov

                                                      pri externej odbor. pomoci

V  kalendárnom roku 2019 môžete aj Vy prispieť do príjmov združenia:

-  2% z dane fyzických osôb

-  dotácie, granty, dary, členské príspevky

Ako poukázať 2%?

Dôležité termíny:

·        do 31.marca 2020 - (FO, PO)

·        do 30.apríla 2020 – zamestnanci

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

1.    Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie: potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo B).

2.    Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (pripravené tlačivo A).

        vyhlasenie-o-poukazani-dane-2020_predvyplnene (1).pdf (144496)

   Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 

3.    Najneskôr do 30.apríla 2020 pošlite/doručte formuláre do MŠ alebo daňovému úradu v mieste vášho bydliska (tlačivo A z materskej školy a tlačivo B od zamestnávateľa).

Fyzické a právnické osoby (FO,PO):

1.    Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30.apríla 2020