Občianske združenie „Hlohovská studnička“

OBČIANSKE ZDRUŽENIE HLOHOVSKÁ STUDNIČKA

je organizácia, ktorej hlavným cieľom je pomáhať pri zabezpečovaní kvalitnej výchovy a vzdelávania detí, ktoré navštevujú Materskú školu Hollého 3. 
Pomáha predovšetkým finančne vďaka príspevkom z 2% daní pri modernizácii materiálno – technického zabezpečenia školy. 
 

SPRÁVA ZA ROK 2017

PRÍJMY – príspevky z 2% daní za rok 2016 (pripísané na účet v r. 2017)   1.367,-€. 
Za vyzbierané prostriedky sa nakúpili hračky a didaktické pomôcky v hodnote 1.415,-€ (využili sa aj finančné prostriedky z roku 2016) od spoločnosti Benjamín. Jedná sa predovšetkým o pomôcky zamerané na rozvoj jemnej motoriky a priestorového vnímania, hry na rozvíjanie priestorovej orientácie, spoznávanie farieb a tvarov, magnetické tabuľky na rozvoj fantázie a grafomotoriky, hry na vyskladávanie obrázkov podľa predlohy, penové stavebnice – farma, kvetinová záhrada, mesto. Hračky boli rozmiestnené rovnomerne do všetkých tried. 
   

ZA VAŠE PRÍSPEVKY ĎAKUJEME!

 
VÝDAVKY v roku 2017: -141,15€
Vedenie účtu: -59,10€
Potvrdenie o vedení účtu: -20,-€
Zmena štatutárov: -3,50€
Overenie listín na registráciu OZ: -58,55€
ZOSTATOK NA ÚČTE k 31.12.2017: 437,39€
 
 

ZMENA V ORGÁNOCH ZDRUŽENIA:

Koncom roka 2017 sa v súlade so stanovami OZ vymenili členovia výkonného výboru a revíznej komisie. Nové zloženie je nasledovné: 
Výkonný výbor: 
Jana Chalányová – predseda 
Mária Pavlíčková – podpredseda 
Beáta Sojková – hospodár
Revízna komisia: 
Edita Gregorová
Jana Kováčiková
Gabriela Ulehlová