Novinky

Súťaž talentov Zlatý kľúčik

14.05.2019 10:00
V kine Úsmev  prebiehala prehliadka detskej tvorivosti Zlatý kľúčik, na ktorej sa zúčastnili aj naše detičky z tanečného krúžku Lentilky pod vedením Mgr. Kataríny Hankeovej.

—————

Zemeguľkov kolotoč – Slniečkový deň

07.05.2019 10:00
Deň Slnka si pripomíname v materskej škole každoročne, ale ten rok sme ho oslávili vo veľkom štýle. Prezradím Vám ako? Keď slniečko ráno vstalo, hovorí sa v detskej riekanke. No dnes sa mu akosi nechcelo. V Materskej škole na Hollého 3 v Hlohovci, sa na dvore chystali osláviť Zemeguľkov kolotoč...

—————

Recitačná súťaž Slniečko

21.03.2019 15:00
  Už po dvanásty krát sa v MŠ Hollého 3 v  Hlohovci,  konala recitačná súťaž Slniečko. Znovu bola žiarivá, neopakovateľná, slniečková. Milé stretnutie otvorili Lentilky, s Tancom šašov. Pani riaditeľka PhDr.Lívia Klostermannová privítala porotu, v zložení doc. PaedDr. Dana...

—————

Poďakovanie

08.03.2019 12:00
,,Veľká vďaka patrí všetkým mamičkám, ktoré podporili v súťaži na socialnej sieti našu materskú školu, v ktorej sme boli úspešní a získali sme rôzne handmade výrobky, eko-hry a rôzne maličkosti pre deti. Veľmi sa tešíme, že vďaka Vašej aktivite sme sa stali...

—————

Víla Moravienka

08.03.2019 10:00
Motivovaná aktivita "Vílou moravienkou", v ktorej si deti upevňovali poznatky o vode, riekach, život v ich okolí. Deti so zaujatím riešili jednoduché úlohy, manipulovali s pomôckami a navzájom spolupracovali v zadaných úlohách. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2018-2019/

—————

Cesta okolo sveta

06.03.2019 09:00
V náučnom divadelnom predstavení plným hudby si deti upevňovali poznatky z oblasti dopravy, profesií, poznávali e a určovali kontinenty, zvieratá žijúce na nich. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2018-2019/

—————

SIMSALALA

13.02.2019 09:00
V tento deň k nám zavítala obľúbená Simsalala, ktorá mala pre nás opät  nové piesne. Tento krát sme si vypočuli piesne o profesiach a zaspievali o našich pani učiteľkách. Simsalala nám zapožičala rôzne hudobné nástroje, na ktorých sme si v rytme piesní mohli zahrať, čo nás veľmi bavilo....

—————

Fašiangový bál - KARNEVAL

12.02.2019 09:00
Tradične aj tento rok sme sa počas fašiangov prezliekli za rôzne postavičky, zvieratká a oslávili karnevalový deň. V rytme veselých piesní sme tancovali, hrali sa rôzne hry. Nechýbalo ani lahodné občerstvenie a prekvapenie v karnevalových balíčkoch. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2018-2019/

—————

Program Kozmo

16.12.2018 14:00
V novembri a v decembri sa deti z P3dole zúčastnili preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorý stimuloval ich osobnostný rozvoj. Program sa zameral na problémy vyčleňovania, posmievania sa, fyzického ubližovania, ale aj inklúzie. Spoznávaním vlastných emócií a rozlišovaním emócií...

—————

Vítame ťa Mikuláš

06.12.2018 08:00
Aj naše detičky sa dočkali.... Vo štvtok ráno sme privítali Mikuláša so svojimi pomocníkmi anjelikom a nezbedným čertíkom. Celý rok sme poslúchali a všetko papali, preto sme boli odmenení čokoládovými kalendáromi. Za dary sme poďakovali básnočkai a...

—————