Dopravná výchova

26.05.2021 10:00

Jarné počasie nás láka tráviť viac času vonku. Deti sa radi hrajú na ihriskách, bicyklujú, jazdia na kolobežkách. Dôležité je poznať pravidlá pri hrách vonku, v blízkosti cesty. Deti z triedy ježkov si prevcvičili pravidlá v rôznych aktivitách. Na školskom dvore na dopravnom ihrisku sa  kolobežkovali, upevnili si základné pravidlá bezpečnosti na ceste pre chodcov aj kolobežkárov.  Získané, upevnené poznatky o doprave, dopravných značkách a pravidlách kreslili na chodník.

msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2020-2021/

—————

Späť