Návšteva polície SR

17.06.2021 10:00

Návšteva polície bola pre deti veľmi pútavá. Policajti sa deťom sa prihovorili, vysvetlili ako vyzerá ich práca. Samozrejme nechýbali ukážky čo pri svojej práci používajú. Deti neodmysliteľne mali veľa otázok, ktoré im boli zodpovedané. Niektoré z vecí, ktoré polícia používa pri svoj práci si deti vyskúšali.

Týmto ďakujeme ochotným a milím policajtom, ktorí sa deťom s radosťou venovali.

msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2020-2021/

—————

Späť