Prevádzka MŠ

 od 6.00 hod. - 16.00hod. 

Prosíme rodičov, aby svoje deti vodili do tried do 8.00 hod.

 

Pavilón č. 1/D     6.00 - 16.00

             č. 1/H    7.00 - 15.00

           Pavilón č. 2/D    7.00 - 16.00           

              č. 2/H   7.00 - 15.00 

 Pavilón č. 3/D   7.00 - 16.00

              č. 3/H   7.00 - 16.00

Pavilón č. 4       7.00 - 15.00

      od 15.00 - 16.00 v P1D

 

 V čase od 6,00 hod. do 7,00 hod. sadeti schádzajú v pavilóne č.1 dolu, od 15.00 hod. do 16.00 hod. sa deti odovzdávajú do dolných tried v pavilóne č.1 a v pavilóne č.2.Pavilóny č.1, č.2 aj č.3 sa uzamykajú o 16,00 hod. Deti sa z pavilónuč.4 po 15.00 hod. odovzdávajú do dolnej triedy pavilónu č.1 odkiaľ sa rozchádzajú domov do 16.00 hod. Preberanie detí medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisompreberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky. Odovzdávajúca učiteľka vždy zapisuje deti podľa aktuálneho zoznamu.