Prevádzka MŠ

 od 6.00 hod. - 16.00 hod. 

Prosíme rodičov, aby svoje deti vodili do tried do 8.00 hod.

 

Pavilón č. 1/D     6.00 - 16.00

                                                       č. 1/H    7.00 - 15.00, od 15.00 do 16.00 v P1D

           Pavilón č. 2/D    7.00 - 16.00           

              č. 2/H   7.00 - 15.00 

 Pavilón č. 3/D   7.00 - 16.00

                                                           č. 3/H   7.00 - 15.00 , od 15.00 do 16.00 v P3D

 

 V čase od 6.00 hod. do 7.00 hod. sa deti schádzajú v pavilóne č.1 dolu.

 Od 15.00 hod. do 16.00 hod. sa deti odovzdávajú do dolných tried 

Pavilóny č.1, č.2 aj č.3 sa uzamykajú o 16,00 hod. 

Preberanie detí medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisompreberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky. Odovzdávajúca učiteľka vždy zapisuje deti podľa aktuálneho zoznamu.