Finančný príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa je 12 eur.

Prosíme rodičov, aby príspevok uhradili vždy do 10. v mesiaci!

 

VÁŽENÍ RODIČIA, 

RIADOTEĽSTVO MŠ HOLLÉHO 3, HLOHOVEC VÁM OZNAMUJE, ŽE OD 01.04.2018 SA MENÍ SPOSOB PLATBY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V MATERSKEJ ŠKOLE VO VÝŠKE 12 EUR (školné).

ÚHRADU PRÍSPEVKU (školného) V MESIACI APRÍL JE MOŽNÉ ZREALIZOVAŤ LEN BEZHOTOVOSTNE.

ĎALŠIE POKYNY A USMERNENIA DOSTANETE V NAJBLIŽŠOM ČASE.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.