Naša materská škola je zapojená do týchto projektov:

Zelená škola

ING- Šanca pre deti

Školské ovocie

Školské mlieko

Štvorlístok I. - Grantový program Nadácie Orange

Štvorlístok II. - Lesinkovia

Nadácia Pontis I.

Nadácia Pontis II.

ProEnviro

Naučme piť deti čistú a zdravú vodu.

/garantom je obch. spol. Aquatrade Slovakia s.r.o/

Športujeme s Lesinkom

/garantom je Nadačný fond Telecom/

Brezinkove kráľovstvo

//garantom je spoločnosť IKEA a kancelária programu Zelená škola CEEV Živica/

Philips AVENT pre materské školy

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

PRO SLAVIS

Ako chránia OVCE.SK deti na internete

Kráľovstvo sovy Rozárky

Dopravnou výchovou k našim najmenším    

 

Európsky výtvarný projekt EUROROZPRÁVKY 

Realizácia projektu pod záštitou mesta Hlohovec

 

Projekty zamestnancov - Nadácia Volkswagen Slovakia

 
 

KAMEROVÝ SYTÉM

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Mesto Hlohovec

 
 

„Projekt bol finančne podporený

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

 

DOPRAVÁČIK

   
 

Zemeguľkov kolotoč – Slniečkový deň.

V spolupráci s OZ Hlohovská studnička bol pre našu MŠ schválený grant 

Nadačným fondom Bekaert pomáha v Nadácii Pontis

v programe Zamestnanecký grantový program Škola 2019

 

 
 
 
 
 

"KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ"

Realizovanie vzdelávacích aktivít s cieľom inovatívne priblížiť deťom proces rastu rastlín vo vonkajšom prostredí.
 
grant: Hlohovská studnička
 

Spoznávajme prírodu s Daphne

V spolupráci s Nadačným fondom Bekaert pomáha v Nadácii Pontis sme získali grant na realizáciu projektu ,,Hovor ako učiteľ, ktorého cieľom je prostredníctvom školenia pedagógov efektívne získať odborné vedomosti z oblasti interpersonálnych vzťahov, ako aj relevantné informácie o sociálnej komunikácii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Riaditeľka MŠ: PhDr. Lívia Klostermannová033/730 10 81

IČO: 378 386 36
DIČ: 20 21 64 07 20