PRO SLAVIS

Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Súťaž oraganizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Dom matice slovenskej v Žiline.

V školskom roku 2012/2013 sme obhájili 3. miesto.

V školskom roku 2014/2015 sme obhájili 1. miesto.

V školskom roku 2015/2016 sme obhájili 1. miesto.