DOPRAVÁČIK

OZ Hlohovská studnička  vypracovala projekt so získaním finnacií zo zamestnaneckého grantovému programu spoločnosti Beakart v spolupráci s Nadáciou Pontis. Projekt dofinancovalo Mesto Hlohovec. Vďaka a uznanie patrí aj sponzorom, ktorí pomohli pri realizácii: Ing. Patrik Meliš, Kovovýroba Bakeš, papiernictvo Panda, Rada rodičov, Svet Atrakcií, Mido, p. Gabriela Ulehlová, p. Mgr. Márii Andreánskej a p. Anna Ondejkovová. Realizátorom stavby bol p. Matovič.    

                                              ĎAKUJEME

 
    Vybudovanie DOPRAVNÉHO IHRISKA v areály Materskej školy.
 
    PRED REALIZÁCIOU:

REALIZÁCIA: