Zelená škola

           ZELENÁ  ŠKOLA - EKO PLATANČEK

,, Človek, čím je lepší a ušľachtilejší,

tým viac si váži prírodu.

Kto si ju váži, ten ju miluje.

Láska k nej by sa mala vštepovať

deťom ako jedna z najdôležitejších

vlastností človeka.,,

J. A. Komenský

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Zelená škola

-je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.
Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, ,,zelenšej,, a aktívnejšej škole a spoločnosti.

 

-je hlavným projektom našej školy, organizovaným pod záštitou

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

                    

Program Zelená škola si uplatňuje praktický postup 7 krokov :

• Vytvorenie Kolégia Zelenej školy

• Environmentálny audit školy
• Environmentálny akčný plán
• Monitoring a hodnotenie
• Environmentálny školský vzdelávací program
• Informovanie a zapájanie širšej komunity
• Eko-kódex

Prečo sme ,,ZELENÁ ŠKOLA“?

- napomáhame zlepšovať životné prostredie

- triedime v škole odpad

- šetríme vodou a energiou

- aktualizujeme si informácie o životnom prostredí

- vysádzame zeleň na školskom dvore

 

- zapájame verejnosť do akcií na ochranu životného prostredia

- organizujeme akcie pri príležitosti Dňa Zeme

- pracujeme s deťmi počas výučby aj v teréne

- vyrábame spolu s deťmi a rodičmi vtáčie búdky a kŕmidlá

- ozdobujeme vtáčikom v zime vianočné stromčeky

- zapájame rodičov a širokú verejnosť do akcií v rámci školy

- propagujeme našu činnosť v médiách

- navštevujeme Školu v prírode Dobrá Voda

- dbáme na bezpečnosť detí, rešpektujeme pravidlá cestnej

   premávky

- na pobyte vonku používame reflexné vesty

- učíme sa bezpečne prechádzať cez vozovku

 

Koordinátor environmentálneho projektu „Zelená škola“ - „EKO PLATANČEK“:

Bc. Ivana Šulhinová, MŠ Hollého 3, Hlohovec (sulhinova.ivana@ centrum.sk)

 

 

 

 

 


 


Kontakt

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Riaditeľka MŠ: PhDr. Lívia Klostermannová

033/730 10 81