Zemeguľkov kolotoč – Slniečkový deň

V spolupráci s OZ Hlohovská studnička bol pre našu MŠ schválený grant  
Nadačným fondom Bekaert pomáha 
v Nadácii Pontis v programe  Zamestnanecký grantový program Škola 2019 f
 
inančný príspevok vo výške 2.95,42€ 
 
na interný  projekt Zemeguľkov kolotoč – Slniečkový deň.
 
Cieľom projektu je získané environmentálne zručnosti aplikovať pri realizácii výučbových aktivít.
Deti si budú môcť prostredníctvom zážitkového učenia v aktivitách overiť a nadobudnúť nové poznatky z environmentálnej oblasti, pričom im pomôžu nové zakúpené edukačné pomôcky z finančného príspevku.