Zemeguľkov kolotoč – Slniečkový deň

V spolupráci s OZ Hlohovská studnička bol pre našu MŠ schválený grant Nadačným fondom Bekaert pomáha v Nadácii Pontis v programe  Zamestnanecký grantový program Škola 2019 a získaný finančný príspevok vo výške 2.95,42€ na interný  projekt Zemeguľkov kolotoč – Slniečkový deň.

 

Cieľom projektu je získanie environmentálnych zručnosti, aplikovanie pri realizácii výučbových aktivít.

Deti si budú môcť prostredníctvom zážitkového učenia v aktivitách overiť a nadobudnúť nové poznatky z environmentálnej oblasti, pričom im pomôžu nové zakúpené edukačné pomôcky z finančného príspevku.
 

Informácie o aktivitách projektu:

Vztvorenie priestoru n rozvoj tvorivého, kritického myslenia, na spoluprácu v tíme, byť aktívni a zvedaví a prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. Naším cieľom je i naďalej s pomocou MŠ, detí a rodičov riešiť reálne potreby školy a okolia, čím pomáhame k pozitívnej zmene. Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnuté zmeniť naše konanie. Deti, rodičov a partnerov školy motivovať k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie.
Deti si budú môcť prostredníctvom zážitkového učenia v aktivitách ovefriť a nadobudnúť nové poznatky z enviromentálnej oblasti, ktoré im umožnia rozvíjať povedomie o životnom prostredí a zároveň prezentovať enviromentálne a ekologické postoje.
 
 
zverejneie: webové sídlo školy, TASR, HCTV