Nadácia Pontis II.

Vďaka jednej z mnohých grantových výziev Nadácie Pontis v spolupráci s programom

,,Naše mesto"sme s našim projektom EKO - PLOTANČEK získali schválenie

grantu vo výške 200,- eur.

Čerpanie príspevku bude použité na zlepšenie životného prostredia našej MŠ

obnovením náteru oplotenia dobrovoľníkmi, zamestnancami MŠ, rodičmi

a priateľmi našej Zelenej  škôlky dňa 15.6.2012.

Fotodokumentácia aktivít:

 

 

 

 

Aby ste neboli len kolieskom  v kolobehu všedných dní.

 

Už druhý rok sme sa zapojili do akcie Postavme naše mesto na nohy, ktoré organizuje nadácia Pontis. Úžasná myšlienka spája často neznámych ľudí, ktorí nechcú nečinne sedieť alebo čakať na zázrak. Ochotne obetujú svoj čas, energiu a najmä ponúkajú svoje srdce. Niekto povedal, že táto akcia je ako Vianoce, vraj musí prísť. A stalo sa tak aj tento rok. 15. 6. 2012, na dvore MŠ Hollého 3, v Hlohovci už od rána dialo čosi iné, netradičné. Na tráve rozložené štetce, farby, kartóny, rukavice. Pred deviatou hodinou sa začali do školy zbiehať ľudia. Poviete si , nič mimoriadne. Do škôlky predsa chodia ľudia s deťmi. No dnešný návštevníci nemali deti, ale skvelú náladu a široký úsmev na tvári. Po srdečnom uvítaní a kratučkých inštrukciách sa všetci rozišli k oploteniu MŠ, kde strávili celý deň. Zo začiatku sa ozývalo cinkanie drôtených kief, no potom začala okolie oživovať nádherná oranžová a zelená farba. Slnko pálilo, no nikto sa nedal zastrašiť , ani odradiť. Zdalo sa, že sa začal plot usmievať. To sa v okolí usadila radosť a pocit z dobre vykonanej práce. Aj touto cestou chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Vďaka patrí rodičom našich detí, starým rodičom, celému personálu, ktorý zvládol zabezpečiť prevádzku v MŠ, zúčastniť sa na brigáde a pripraviť skvelé prostredie  a chutné občerstvenie pre dobrovoľníkov.  Veľká vďaka patrí aj  sponzorovi p. Pavlovi Sobotovičovi z firmy PS Colours, s.r.o. a obrovské ďakujem patrí aj dobrovoľníkom, ktorí u nás deti ešte nemajú, no priviedli ich k nám rôzne dôvody ako spomienky na MŠ, zmysluplne využitý voľný čas, láska k deťom, potreba zmeniť niečo k lepšiemu. Dnešný deň zotrel všetky vekové a profesijné rozdiely. Spojil   neznámych ľudí v spoločnej aktivite, urobil z nich priateľov, výnimočných ľudí. Dnešný deň im dokázal, že nie sú len kolieskom  v kolobehu všedných dní. Ďakujeme.

Eva Chalányová.