Kamerový systém - prevencia kriminality

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie v oblasti kriminality pre rok 2017 bola uzatvorená zmluva s Ministrestvom vnútra Slovenskej republiky o poskytnutí finančných prostriedkov na vybudovanie kamerového systému a areály Materskej školy. Ministerstvo vnútra poskytne finančné prostriedky v zmysle schváleného projektu a štrukturovaného rozpočtu. Poskytovateľ Ministerstvo vnútra zabezpečí realizáciu cieľov podľa zmluvy uzatvorenej zo dňa 13.12.2017. Spolufinancovaním projektu kamerový systém je Mesto Hlohovec, ktoré poskytne 21,84 % z celkovej sumy rozpočtového projektu.