Aquatrade Slovakia

Pod záštitou obchodnej spoločnosti Aquatrade Slovakia s.r.o.

                     sme sa zapojili do projektu

          ,, Naučme piť deti čistú a zdravú vodu ".

V rámci tohoto projektu získa naša MŠ bezplatne nápojové

          automaty s čistou vodou na dobu 30 dní.

Chceme tak prispieť nielen k zdravému životnému štýlu detí,

ale zároveň propagovať ochranu životného prostredia

a predchádzať tak náročnej separácii a  recyklácii odpadov

                            / obaly z nápojov /.