Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide o zriadenie a vybevenie digitálnych tried, prisôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Zapojili sme sa do programu neziskovej organizácie EDULAB. Ide o program podpory digitalizácie škôl. Zámerom je sprístupnenie edukačných softvérových riešení a digitálnych materiálov, ako aj príprava kompexného metodického materiálu pre učiteľky všetkých materských škôl.

Pridelili nám dva digitálne sety (interaktívna tabuľa, notebook, tlačiareň). Sety sú umiestnené v pavilónoch P1D a P1H. K tomuto setu patria aj softvérové edukačné prostredia pre materské školy: Výlety šaša Tomáša (off-line prostredie), Hurá do školy, Krok za krokom, Hravé slovíčka (on-line prostredia dostupné na planetavedomosti.iedu.sk), metodická príručka Škôlka hrou.