Nadácia Pontis I.

 

Vďaka jednej z mnohých grantových výziev Nadácie Pontis v spolupráci s programom

,,Naše mesto"sme  získali v školskom roku 2010/2011 schválenie

grantu vo výške 100,- eur.

Čerpanie príspevku bolo použité na zlepšenie životného prostredia našej MŠ

obnovením náteru oplotenia dobrovoľníkmi, zamestnancami MŠ, rodičmi

a priateľmi našej Zelenej  školy.