Športujeme s Lesinkom

Cieľom nášho nového projektu , ktorého garantom je Nadačný fond Telecom, je snaha, aby sa pohybové a športové aktivity detí stali základnou a prirodzenou životnou potrebou. Tiež aby sa zvýšila úroveň telesnej zdatnosti detí a ich somatický rozvoj. Predpokladáme, že realizovaním  naplánovaných pohybových aktivít vytvoríme základ na uskutočňovanie aktivít rozvíjajúcich pohybové  schopnosti detí predškolského veku aj v ďalšom období.

Konkrétne aktivity: Staviame s Lesinkom - montáž športovej zostavy na školskom dvore

                               Lesinkova olympiáda - zdolávanie prekážkovej zostavy

                                                                   na školskom dvore

                               Hľadanie pokladu Lesinka -  športové a edukačné aktivity

                                                                            na školskom dvore

                               Oslavujeme s Lesinkom - športové zdolávanie prekážkovej dráhy

 

Plnenie jednotlivých úloh prebehne v období: 1.3.2013   -  30.6.2013