Brezinkove kráľovstvo

V rámci druhého ročníka grantového programu POMÁHAME VYRÁSŤ spololočnosť IKEA a kancelária programu Zelená škola CEEV Živica vybrali 25 úspešných projektov, medzi ktorými sa objavila i naša MŠ s projektom BREZINKOVE KRÁĽOVSTVO. Cieľom projektu je zdokonaliť časť školského dvora a vytvoriť pocitový chodník, ktorý bude slúžiť pre rozvoj hrubej i jemnej motoriky detí. Súčasťou projektu je tiež výsadba bylinkovej záhradky pre aktívne skúmanie a poznávanie liečivých rastlín. Postava Brezinka a plánovaný Eko-domček zase poslúžia na emocionálne prežívanie , rolové hry, utváranie sociálnych vzťahov medzi deťmi počas environmentálneho edukačného procesu priamo v prírode. 

Je však potrebné, aby ste nás podporili Vašim hlasom na uvedenej webovej stránke, čím získame šancu dostať sa medzi 10 úspešne finančne podporených projektov. Hlasovať je možné do 17.2.2013

 

 

HLASUJTE NA        www.spolusvami.sk/hlasovanie     

PODPORÍTE NÁŠ NOVÝ PROJEKT PRE VAŠE DETI

 

AKO?

Kliknutím na hore uvedené webové stránky zahlasujte v prospech  MŠ Hollého č.3 projekt Brezinkové kráľovstvo.  Je k tomu potrebné číslo zákazníckej karty  IKEA FAMILY.  Ak ju nevlastníte, dá sa ľahko prostredníctvom hore uvedenej webovej stránky získať, vyplnením jednoduchého dotazníka.

PREČO ?

Ak budeme v hlasovaní úspešní a dostaneme sa medzi prvých desať už vybratých projektov, môžeme pre MŠ získať  500,- eur pre skvalitnenie environmentálneho vyučovania na školskom dvore.

 

 

Ďakujeme všetkým rodičom a

priateľom našej MŠ za

hlasovanie, ktorým podporili 

náš nový projekt Brezinkove

kráľovstvo. Získali sme

úspešné 8 miesto a postúpili

medzi 10 ocenených škôl.

Viac sa dozviete

na www.spolusvami.sk