Potreby dieťaťa MŠ

Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa : 

 

                              ·         evidenčný lístok s údajmi dieťaťa

              (obdržíte v septembri u triednej učiteľky)

·         vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza

              (obdržíte v septembri u triednej učiteľky)

·         pravdivo vyplnený dotazník o dieťati

               (obdržíte v septembri u triednej učiteľky)

·         kópiu kartičky poistenca 

·         papučky  (nie šlapky!!!)

·         náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov) 

·         pyžamo, uterák

·         cvičebný úbor, pohár, kefku, pastu (len predškoláci) 

 

Všetky veci prosíme označiť menom dieťaťa.