Potreby dieťaťa MŠ

Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa : 

- evidenčný lístok s údajmi dieťaťa (obdržíte v septembri u triednej učiteľky)
- vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza  (obdržíte v septembri u triednej učiteľky)
- pravdivo vyplnený dotazník o dieťati (obdržíte v septembri u triednej učiteľky)
- kópiu kartičky poistenca 
- papučky  (nie šlapky!!!)
- náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov)
- pyžamo, uterák
- cvičebný úbor, pohár, kefku, pastu (len predškoláci) 

 

Všetky veci prosíme označiť menom dieťaťa.