AKTIVITY

cms.msholleho.webnode.sk/oznamy/harmonogram-skolskych-aktivit-2011-2012/

 

                Čo s použitými baterkami ?

            

Súťaž ,, Zbieram baterky " pokračuje i v tomto
 
školskom roku 2014/2015. Zberná nádoba 
 
sa nachádza v pavilóne č.3, v šatni. Zapojte sa
 
i vy do tohoto environmentálneho projektu a 
 
prispejte spolu s Vašimi deťmi k zdravšej a
 
čistejšej budúcnosti.