HARMONOGRAM ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT 2020/2021

 

Mesiac

AKTIVITY

September

„Škôlka dvere otvára“-  slávnostné  otvorenie školského roka

,,Mama, ocko detičky, príďte pešo do školičky- Týždeň mobility“ - dopraviť sa do materskej školy bez auta

,,Kde sa voda sypala a piesok lial...“ – pri tvorení hradov a zámkov spoznávať vlastnosti piesku a vody

 

,,Papieráčik“ - zber papiera

 

November

,,Dary jesene“- súťaž v tvorení výrobkov z plodov jesene

 

December

„Čo vo vreci máš, pre nás Mikuláš?“ – stretnutie s Mikulášom, anjelom, čertom

 

„Vianoce, Vianoce, stromček sa nám ligoce...“ – vianočná besiedka

 

,,Vianočný stromček pre vtáčiky“ tvorivé dielne s rodičmi

 

Január

„Snehová dielnička“ – zimné šantenie, tvorenie zo snehu

 

Február

„Fašiangový karneval“ – karneval, posedenie detí, spojené s tancom a prezentáciou masiek

 

Marec

„Kamarátka z papiera“ – návšteva knižnice

„Slniečko“ – recitačná súťaž pri príležitosti  Svetového dňa poézie (21.3.)

 

Apríl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Otváraj sa záhradka“ – starostlivosť o zeleň, brigáda, hrabanie lístia, čistenie školského dvora, okolia MŠ, bylinkovej záhrady pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22.4.)

„Deň narcisov“ – zbierka ku Dňu narcisov (11.4.)

„Papieráčik“ –  zber papiera

,,Škôlka dvere otvára“ deň otvorených dverí

,,Škola v prírode“ – zážitkové učenie pomocou praktických činností v prírode

(27.04.-30.4.2020)

 

Apríl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj

,,Otváraj sa záhradka“ – starostlivosť o zeleň, brigáda, hrabanie lístia, čistenie školského dvora, okolia MŠ, bylinkovej záhrady pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22.4.)

„Deň narcisov“ – zbierka ku Dňu narcisov (11.4.)

„Papieráčik“ –  zber papiera

,,Škôlka dvere otvára“ deň otvorených dverí

,,Škola v prírode“ – zážitkové učenie pomocou praktických činností v prírode

(27.04.-30.4.2020)

 

,,Deň rodiny“ – besiedka na triedach

Jún

„Týždeň detskej radosti“ – deň detí

Olympijský deň

Dopravno- turistický deň

Bublinkový deň

Deň s políciou

Divadielkový deň

,,Olympiáda v discgolfe“ - 5.ročník

OZ Fraštačania

Zober prilbu, vestu, pôjdeme na cestu 08.06.2020 (10 €) – dopravné ihrisko

„Škôlka dvere zatvára“ – rozlúčka

 s predškolákmi

 

                Čo s použitými baterkami ?

            

Súťaž ,, Zbieram baterky " pokračuje i v tomto
 
školskom roku 2014/2015. Zberná nádoba 
 
sa nachádza v pavilóne č.3, v šatni. Zapojte sa
 
i vy do tohoto environmentálneho projektu a 
 
prispejte spolu s Vašimi deťmi k zdravšej a
 
čistejšej budúcnosti.