Rada rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec

školský rok 2017/2018

 

Výkonný výbor:

Predsedníčka: Bc. Lívia Kadlečíková

Tajomníčka: Lenka Kabátová

Hospodárka: Alena Novická

 

Kontrolná komisia:

Bc. Michaela Nikodémová

Mgr. Jana Hauliš

Lenka Kabátová

 

Zástupcovia tried:

Bc. Michaela Nikodémová

Mgr. Jana Hauliš

 Alena Novická

Mgr. Eva Mažeríková

Lenka Kabátová

Bc. Lívia Kadlečíková

 

Vážení rodičia,

Od 01.09.2018 sa mení spôsob platby finančného  príspevku do Rodičovského združenia pri Materskej škole  vo výške 10€ 

úhradu prosíme zrealizovať:

Bezhotovostne (cez internetbanking alebo vkladom na účet v banke)

Údaje k platbe

Meno a priezvisko dieťaťa:

Číslo účtu na školné:         SK21 7500 0000 0040 0224 9932

Suma na úhradu:              10 eur

Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno  a priezvisko dieťaťa a triedu

 Zákonný zástupcovia:

  do 15.októbra uhradia 10€  za I. polrok

  do 15. februára uhradia 10€  za  II. polrok. 

Ďakujeme