Rada rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec

školský rok 2017/2018

 

Výkonný výbor:

Predsedníčka: Bc. Lívia Kadlečíková

Tajomníčka: Lenka Kabátová

Hospodárka: Alena Novická

 

Kontrolná komisia:

Bc. Michaela Nikodémová

Mgr. Jana Hauliš

Lenka Kabátová

 

Zástupcovia tried:

Bc. Michaela Nikodémová

Mgr. Jana Hauliš

 Alena Novická

Mgr. Eva Mažeríková

Lenka Kabátová

Bc. Lívia Kadlečíková