ING - Šanca pre deti

ING ŠANCA


Projekt: Nech slnko svieti každý deň....

 

 

  

 

 

Sme zapojení do projektu, ktorý vyhlásila Rada Charitatívneho fondu LION z programu ING Šance pre deti, ktorý podporuje integrované deti so zdravotným postihnutím. Cieľom nášho projektu je zefektívniť výchovno-vzdelávací proces dvom integrovaným deťom, ktoré navštevujú našu materskú školu už druhý rok. Zámerom projektu bolo vytvoriť vhodné prostredie a podmienky vzhľadom na ich individuálne potreby a integráciu a taktiež poskytnúť príležitosť na ich vývin pomocou kompenzačných, rehabilitačných a špeciálnych pomôcok. Projekt nám Rada Charitatívneho fondu LION schválila a obdržali sme finančný príspevok vo výške 2 272€.