Hurá prázdniny

Milý rodičia, milé deti!

Prajeme Vám krásne prežitie voľných chvíl, plné zábavy, smiechu a oddychu.

Škôlka dvere otvára

Milé detičky, milí rodičia!

Nový školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra v pondelok.

Prvý školský deň je pre detičky pripravené slávnostné privítanie. 

   Tešíme sa na Vás. 

 

Zadelenie detičiek do jednotlivých tried nájdete na vstupných dverách tried od 27.8.2018.

 

   

 

 
 

Usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Príloha 2.pdf (1158099)