OZNAM 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy

 si môžete prísť prevziať 

dňa 10.6.2019 a 11.6.2019 od 8,00 hod. do 13,00 hod.

v priestoroch riaditeľne MŠ. Prineste si so sebou Občiansky preukaz.

Ďakujeme.

 

Zmena o výške školských polplatkov od 1. septemba 2019

Zmena o výške poplatkov.pdf (269101)

 

 


Usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Príloha 2.pdf (1158099)