PROSÍME NAHLÁSIŤ DOCHÁDZKU DETÍ V DŇOCH 29.10., 31.10., 02.11.,

           29.10.  PONDELOK

30.10.  UTOROK – SVIATOK

31.10.  STREDA – šk. prázdniny

01.11.  ŠTVRTOK – SVIATOK

02.11.  PIATOK – šk. prázdniny

NA PODPIS U TR. UČITEĽKY, ĎAKUJEME. 

 

FOTOGRAFOVANIE DETÍ

Dňa 22. NOVEMBRA 2018 /štvrtok/

Zimno - vianočná téma

cena setu je 10 Eur

 

 Vážení rodičia,

1. Údaje k platbe finančného príspevku (mesačné školné) vo výške 12 eur

1. msholleho.webnode.sk/oznamy2/skolsky-poplatok/

 

2. Údaje k platbe finančného  príspevku doRodičovského združenia pri Materskej škole vo výške 10 eur

2. msholleho.webnode.sk/srrz-rz-pri-ms-holleho/

 

3. Údaje k platbe stravného

3. msholleho.webnode.sk/stravovanie/

 
 
 
 

Usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Príloha 2.pdf (1158099)