EKO súťaž PANŠULKA

01.06.2021 11:00

Panšulka s p. Riaditeľkou vyhodnotila eko-súťaž o najkrajšie vyrobený košíček Panšulky Slivkovej. Deťom boli odovzdané ceny. 

msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2020-2021/

—————

Späť