Správa o činnosti Zelenej školy /2017-2018/

 

Kontakt

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Riaditeľka MŠ: PhDr. Lívia Klostermannová

033/730 10 81