Správa o činnosti Zelenej školy /2016-2017/

 
 

Kontakt

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Riaditeľka MŠ: PhDr. Lívia Klostermannová

033/730 10 81