Kolégium Zelenej školy 2017/2019

 

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY

              PRI MŠ HOLLÉHO 3, HLOHOVEC

 

Meno a priezvisko člena Kolégia:

Funkcia:

Podpis:

Bc. IVANA ŠULHINOVÁ     

koordinátorka   projektu

 

     ZUZANA HURTOVÁ

zástupkyňa koordinátorky

 

Bc. PAULÍNA ČIRIKOVÁ    

pedagogický zamestnanec

 

     JANA JORDÁNOVÁ    

nepedagogický zamestnanec

 

       ĽUDMILA ČIŽMÁROVÁ

zákonný zástupca detí

 

      INGRID BAKOŠOVÁ

zákonný zástupca detí

 

Mgr. MÁRIA ANDREANSKÁ    

zákonný zástupca detí

 

EKO HLIADKA DETÍ

Eko hliadku tvoria 5 – 6 ročné deti, ktoré pravidelne monitorujú environmentálnu prevádzku školy: triedenie odpadu, šetrenie vodou, elektrickou energiou.

 

 

             Kontakt na koordinátorku:  sulhinova.ivana@centrum.sk  


Kontakt

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Riaditeľka MŠ: PhDr. Lívia Klostermannová

033/730 10 81