Kolégium Zelenej školy 2017/2019

              PRI MŠ HOLLÉHO 3, HLOHOVEC

 

Meno a priezvisko člena Kolégia:

Funkcia:

Bc. IVANA ŠULHINOVÁ     

koordinátorka   projektu

     ZUZANA HURTOVÁ

zástupkyňa koordinátorky

     NINA ČEREŠNÍKOVÁ   

pedagogický zamestnanec

     JANA JORDÁNOVÁ    

nepedagogický zamestnanec

      ZUZANA KOVÁČOVÁ

pedagogický zamestnanec

      INGRID BAKOŠOVÁ

zákonný zástupca detí

Mgr. MÁRIA ANDREANSKÁ    

zákonný zástupca detí

Mgr. DOMINIKA ILKOVÁ

zákonný zástupca detí

      ĽUDMILA ČIŽMÁROVÁ

zákonný zástupca detí

EKO HLIADKA DETÍ

Eko hliadku tvoria 5 – 6 ročné deti, ktoré pravidelne monitorujú environmentálnu prevádzku školy: triedenie odpadu, šetrenie vodou, elektrickou energiou.

 

             Kontakt na koordinátorku:  sulhinova.ivana@centrum.sk  


Kontakt

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Riaditeľka MŠ: PhDr. Lívia Klostermannová

033/730 10 81