Pozor!!! Oznam o zmene výšky školských poplatkov s účinnosťou od 1. septembra 2019

 

Vitajte na stránke Materskej školy, Hollého č.3, Hlohovec

Naša MŠ získala opäť certifikát ZELENÁ ŠKOLA, na základe výsledkov hodnotenia kancelárie programu ZELENÁ ŠKOLA a Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktoré radia našu MŠ medzi ukážkové inštitúcie predprimárneho vzdelávania s environmentálnym zameraním.Vztyčovaním novej vlajky Zelenej školy sme zahájili ďalšie dvojročné obdobie našej činnosti v medzinárodnej sieti škôl ECO SCHOOLS.

Naša materská škola je medzinárodným certifikátom oprávnená niesť titul ,,ZELENÁ ŠKOLA" . Je situovaná v centre sídliska, v tichom prostredí mimo hlavného ťahu. Blízky lesopark – Zámocká záhrada,  umožňuje našim deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. 

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

  

 

 


Novinky

Čítanie v tráve

04.07.2019 10:00
Mestské kultúrne centrum Hlohovec organizuje letné čítanie v tráve, ktoré sa tradične ako aj po minulé roky,  odohrávajú v zámockej záhrade. Prvé Čítanie v tráve bolo práve dnes o  10:00 hod. pri amfiteátri v zámockej záhrade a deťom prečítal Jozef JOPO Poláček.

—————

Záhradná párty

26.06.2019 15:00
Tradične aj tento školský rok sme sa spoločne rozlúčili s našimi preškolákmi na rozlúčkovej záhradnej párty. V úvode sa predstavili naše tančníčky z tanečného krúťku Lentilky. Potlesky však patrili aj našim šikovným predškolákom vo vysúpeniach. Programom bolo aj slávnostné pasovanie na...

—————

Hasiči

12.06.2019 09:30
Tento deň bol pre deti výnimočný a vzácny deň. Prišli k nám na návštevu  hasiči a predstavili deťom nielen hasické auto, ale aj náradie a náčinie, ktoré sú potrebné pri záchrane ľudských životov. Priblížili im tak prácu, ktorú vykonávajú. Deťom s nadšením ukazovali a dali vyskúšať hasičské...

—————

Ekologický čin roka

06.06.2019 14:30
Vďaka nominácii mesta Hlohovec - Odboru stratégie a plánovania sme získali 3. miesto v súťaži Ekologický čin roka 2018, ktorú každoročne vyhlasuje Trnavský samosprávny...

—————

Discgolf

05.06.2019 09:00
Štvrtý ročník Olympiády v discgolfe sa uskutočnil na školskom dvore, v MŠ Hollého 3, v Hlohovci. Asi takto by bolo treba začať rozprávanie o tejto krásnej športovej udalosti. Rýchlo ako let discgolfového taniera sa zmenil zelený dvor na športovisko. Rôzne koše, balančné dráhy, klobúky na nácvik...

—————

Psovodi

03.06.2019 10:00
V tento deň sme sa zúčastnili prehliadky práce Policajného psovoda. Je to policajt, ktorý je špeciálne určený a vycvičený na vedenie služobného policajného psa. Policajný psovod pomocou povelov prikazoval policajnému psovi vykonávať rôzne úkony, aké si vyžaduje policajný zásah. Videli sme...

—————

Motýle

31.05.2019 10:00
Aj tentokrát sme si do našich tried zaobstarali malé húseničky, koré sme starostlivo umiestnili na bezpečné miesto a nedočkavo čakali na postupné zakuklenie až po vyliahnutie motýľov. O krásne motýle sme sa dva dni starali nalievaním cukrovej vody a potom sme ich vypustili do voľnej prírody na lúke...

—————

Deň rodiny

29.05.2019 15:00
Tento deň bol iný, výnimičný.. Do mašej materskej školy sme popoludní pozvali rodičov, aby sme spoločne oslávili sviatok venovaný našim mamám a otcom "DEŇ RODINY". Detičky z každej triedy si pripravili vystúpenie (tanečné, hudobno-pohybové, literárne i spevácke), ktoré prebiehalo na školskom...

—————

Sokoliari

27.05.2019 10:00
Prehliadka dravých vtákov na šk. dvore s oboznámením sa o ich spôsobe života, vzrastu...  Detičky si vyskúšali držanie dravcov na ruke. :)   cms.msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2018-2019/

—————

Spievanky, spievanky

17.05.2019 09:30
Detičky z triedy zajčikov Nelka Lehútova, Alexko Bánovský, z triedy žabičiek Nikolka Števíková a z triedy krtkov Dorka Kolláriková sa zúčastnili speváckej súťaže ľudových piesní Spievnky, spievanky v Základnej umeleckej škole v Hlohovci pod vedením p. uč. Majky Turasovej, ktorá deti sprevádzala...

—————