Vitajte na stránke Materskej školy, Hollého č.3, Hlohovec

Naša MŠ získala opäť certifikát ZELENÁ ŠKOLA, na základe výsledkov hodnotenia kancelárie programu ZELENÁ ŠKOLA a Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktoré radia našu MŠ medzi ukážkové inštitúcie predprimárneho vzdelávania s environmentálnym zameraním.Vztyčovaním novej vlajky Zelenej školy sme zahájili ďalšie dvojročné obdobie našej činnosti v medzinárodnej sieti škôl ECO SCHOOLS.

Naša materská škola je medzinárodným certifikátom oprávnená niesť titul ,,ZELENÁ ŠKOLA" . Je situovaná v centre sídliska, v tichom prostredí mimo hlavného ťahu. Blízky lesopark – Zámocká záhrada,  umožňuje našim deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. 

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

  

 

 


Novinky

Olympiáda vo viacboji všestrannosti

23.05.2018 10:00
V zdravom tele zdravý duch. Vedia to už aj deti z materských škôl. Práve dnes súťažili na 11. ročníku Olympiády vo viacboji všestrannosti, ktorú už tradične organizuje materská škola na Fraštackej ulici v Hlohovci.   msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/   zdroj: Mesto...

—————

Škola v prírode

19.05.2018 09:00

—————

Deň rodiny

15.05.2018 15:00
Tento deň partil rodine a hlavne mamičkám. Detičky s láskou a vďačnosťou predniesli krásne básne, spievali piesne v pripravených programoch individuálne na triedach. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Spievanky, spievanky

11.05.2018 10:00
Súťaž v speve ľudových piesní Spievanky, spievanky každoročne pripravuje Regionálna sekcia Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP). V koncertnej sále Základnej umeleckej školy sa uskutočnil 8. ročník okresu...

—————

Turistická vychádzka - poznávanie hmyzu

10.05.2018 09:00
Detičky z tried žabičiek a zajačikov zvládli turisticku vychádzku na ktorej sa oboznámili s rôznzm druhom hmyzu. Poznali ich spôsob života, pozorovali ich telo, let .... Deti sa hravou formou naučili veľa nového o živote hmyzu v prírode s odborným výkladom pod vedením Mgr. Branislava Vargu -...

—————

Deň otvorených dverí

24.04.2018 10:00
Pred zápisom do MŠ sme zorganizovali Deň otvorených dverí. Detičky s pani učiteľkami v triedach zajačikov a veveričiek ukázali ako sa v škôlke hráme, realizujeme aktivity a prebieha deň v materskej škole.  Na školskom dvore nás všetkých čakalo milé prekvapenie...stretnutie s pánmi, výrobcami...

—————

Deň Zeme

23.04.2018 13:00
Dnes sme v našej škôlke zorganizovali brigádu. V dopoludňajších hodinách sme spolu s detičkami hrabali popadané ihličie, zbierali šišky, vysádzali rastlinky. Popoludní nám prišli na pomoc šikovné mamičky, ktoré nám pomohli vyčistiť bylinkovú záhradku, zátišie pri altánku,  vyčistili dvor od...

—————

Prehliadka Zlatý kľúčik

19.04.2018 11:00
Dňa 19.4. Sa tanecny kruzok zucastnil prehliadky  Zaty klucik. Získsli so svojim tanecnym vystupenim zisksli  zlaty pohar a odniedli si aj pohar za absolutne vitazstvo. V literarno -dramatickej  kategorii nas reprezentoval Adamko  Snežnický ,víťaz tohoročnej recitačnej súťaže...

—————

Turistické vychádzky

12.04.2018 09:30
Konečne vykuklo už dlho očakávané jarné a teplé slniečko. S deťmi sme zvládli turistické vychádzky do okolia Pánskej záhrady. Pozorovali jazierko s kačkami, spoločne sme sa oboznamovali s rastúcimi stromami a žijúcim vtáctvom na informačných tabuľách a v okolí. Taktiež sme pozorovali a vnímali...

—————

Návšteva Planetária

10.04.2018 09:00
Deti predškolských tried navštívili Planetárium. Vypočuli a pozreli si príbeh o hviezdach a súhvehziach. Taktiež boli prevedené priestorom planetária a používaním ďalekohaľadu. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————