Oznamy: msholleho.webnode.sk/oznamy2/

Vitajte na stránke Materskej školy, Hollého č.3, Hlohovec

Naša MŠ získala opäť certifikát ZELENÁ ŠKOLA, na základe výsledkov hodnotenia kancelárie programu ZELENÁ ŠKOLA a Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktoré radia našu MŠ medzi ukážkové inštitúcie predprimárneho vzdelávania s environmentálnym zameraním.Vztyčovaním novej vlajky Zelenej školy sme zahájili ďalšie dvojročné obdobie našej činnosti v medzinárodnej sieti škôl ECO SCHOOLS.

Naša materská škola je medzinárodným certifikátom oprávnená niesť titul ,,ZELENÁ ŠKOLA" . Je situovaná v centre sídliska, v tichom prostredí mimo hlavného ťahu. Blízky lesopark – Zámocká záhrada,  umožňuje našim deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. 

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

  

 

 


Novinky

Ježiškova pošta

28.11.2018 09:30
TS_Finančné vzdelávanie v MŠ.pdf (600226) msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2018-2019/  

—————

Máme v škôlke pekný stromček

25.11.2018 13:15
V mene kolektívu a detí materskej školy „ĎAKUJEME“ členom OZ Fraštačania  za zakúpený aj vysadený stromček na našom školskom dvore. skolskyservis.teraz.sk/materske-skoly/mame-v-skolke-pekny-stromcek/45895-clanok.html

—————

Jesenný zber papiera

23.11.2018 10:00
vyhodnotenie.pdf (777027)

—————

Vyhodnotenie "Najkrajší strom"

09.11.2018 10:00
  článok o zverejnení: skolskyservis.teraz.sk/materske-skoly/najkrajsi-strom-ocami-deti/45720-clanok.html

—————

Slávnostné otvorenie DOPRAVNÉHO IHRISKA

23.10.2018 10:00
školský servis: skolskyservis.teraz.sk/materske-skoly/novy-kamarat-dopravacik/45101-clanok.html                          ...

—————

Exkurzia v Piešťanoch

19.10.2018 09:00
Exkurzia v Piešťanoch Nebojme sa netopierov 19.10. len my veveričky v priestoroch Piešťanská elektrárňa. Piešťanská Elekrárňa  v spolupráci s OZ kvas pripravili pre deti program na tému Nebojme sa netopierov aby sa deti zbavili strachu z netopierov spoznali bližšie ich život a hravou formou sa...

—————

Dopraváčik

17.10.2018 09:00
V spolupráci s mestom Hlohovec a Bekaert sa v našej MŠ vybudovalo DOPRAVNÉ IHRISKO. msholleho.webnode.sk/projekty/dopravacik/ skolskyservis.teraz.sk/materske-skoly/novy-kamarat-dopravacik/45101-clanok.html  

—————

Brigáda na šk. dvore

16.10.2018 10:00
Ďakujeme za pomoc pri úprave školského dvora hlavne babičkám, ktoré krásne upravili bylinkovú záhradku, celému kolektívu Mš a aj deťom ktoré s radosťou zbierali popadané šišky. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2018-2019/

—————

"Rozhýbme Hlohovec pohybom"

04.10.2018 09:00
V rámci Európskeho týždňa športu, CVČ Dúha organizovala športový deň pre všetky deti, žiakov, študentov, verejnosť, spoločnosti a organizácie nášho mesta. Aj deti našej MŠ vedia, aký je dôležitý pohyb, a pomohli vytvoriť prvotný rekord zúčastnených bežcov. Deti odbehli symbolické kolo na...

—————

Vitaj v škôlke kamarát

03.09.2018 08:00
V tento deň sme slávnostne otvorili školskú bránu. Na detičky čakali rozprávkové víly, ktoré detičkám vyčarovali úsvem na tváry a boli obdarované chutným medovníčkom. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2018-2019/

—————