Vitajte na stránke Materskej školy, Hollého č.3, Hlohovec  

ZÁPIS DO MATERSKEJŠKOLY     msholleho.webnode.sk/oznamy2/

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ     msholleho.webnode.sk/oznamy2/

ZBER PAPIERA     msholleho.webnode.sk/oznamy2/

2% z dane  msholleho.webnode.sk/a2-z-dane-fyzickych-osob/

Naša MŠ získala opäť certifikát ZELENÁ ŠKOLA, na základe výsledkov hodnotenia kancelárie programu ZELENÁ ŠKOLA a Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktoré radia našu MŠ medzi ukážkové inštitúcie predprimárneho vzdelávania s environmentálnym zameraním.Vztyčovaním novej vlajky Zelenej školy sme zahájili ďalšie dvojročné obdobie našej činnosti v medzinárodnej sieti škôl ECO SCHOOLS.

Naša materská škola je medzinárodným certifikátom oprávnená niesť titul ,,ZELENÁ ŠKOLA" . Je situovaná v centre sídliska, v tichom prostredí mimo hlavného ťahu. Blízky lesopark – Zámocká záhrada,  umožňuje našim deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. 

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

  

 

 


Novinky

Turistické vychádzky

12.04.2018 09:30
Konečne vykuklo už dlho očakávané jarné a teplé slniečko. S deťmi sme zvládli turistické vychádzky do okolia Pánskej záhrady. Pozorovali jazierko s kačkami, spoločne sme sa oboznamovali s rastúcimi stromami a žijúcim vtáctvom na informačných tabuľách a v okolí. Taktiež sme pozorovali a vnímali...

—————

Návšteva Planetária

10.04.2018 09:00
Deti predškolských tried navštívili Planetárium. Vypočuli a pozreli si príbeh o hviezdach a súhvehziach. Taktiež boli prevedené priestorom planetária a používaním ďalekohaľadu. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Bublinková schow

09.04.2018 09:15
Počas dopoludnia deti zažili veľkú zábavu s bublinkovou schow. Sledovali  tvorenie bublín s rôznymi pomôckami a spôsobmi. do schow boli aktívne zapojené a mohli si niektoré triky vyskúšať. V závere sa hrali s bublinami,  vyskúšali si byť vo vytvorenej...

—————

Marec mesiac KNIHY

30.03.2018 09:00
Snažíme sa deti učiť  k pozitívnemu vzťahu ku knihám nielen počas aktivít v MŠ, ale aj napr. návštevou Mestskej knižnice. Oboznámili sa s priestormi knižnice, priebehom a spôsobom požičiavania kníh. Knihy si sami prezerali a vypočuli si pútavú rozprávku od pani...

—————

Svetový DEŇ VODY

22.03.2018 09:00
msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/  

—————

Recitačná súťaž SLNIEČKO

21.03.2018 15:00
Dňa 21.3. 2018  sa v našej MŠ konal XI.ročník recitačnej súťaže Slniečko.   1.miesto  získal Adamko Snežnický    2.miesto Sárka Slobodová 3.miesto Sárka Adel Abdelsalam    Recitátorom srdečne blahoželáme!   msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Divadelné predstavenie "Detektív Očko"

09.02.2018 09:00
Detektív Očko je predstavenie, v ktorom sme sa vrátili k tradičnej Bábkarine. Miestami sprevádzané činoherným herectvom. V tejto inscenácií sú použité javajkové bábky. Tento celý príbeh sa odohráva v jednom ďalekom lese. Všetky zvieratká si tam žijú svorne a šťastne. No až kým, im naraz nezačnú...

—————

KARNEVAL

06.02.2018 09:00
Fašiangy... obdobie  zábav, plesov a karnevalov. A tak ani na našej škôlke nechýbal fašiangový karneval. Všetky triedy boli zaplnené rôznymi maskami, rozprávkovými a filmovými postavičkami, zvieratkami, superhrdinami. Nechýbala zábava s rôznymi hrami, tancami, diskotéka s balónmi či...

—————

Projekt - Kamerový systém

13.12.2017 10:16
msholleho.webnode.sk/projekty/kamerovy-system-prevencia-kriminality/

—————

Vítame ťa Mikuláš

06.12.2017 09:00
Od rána sme netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša a jeho sladkú nádielku. O tom, že sme nečakali zbytočne, svedčia fotky :) Deti privítali Mikuláša a jeho pomocníkov pesničkami a básničkami a potom sa už len tešili z čokoládových kalendárikov, ktoré nám Mikuláš priniesol. Deti sa...

—————