OZNAMY msholleho.webnode.sk/oznamy2/

       Pozor!!! Oznam o zmene výšky školských poplatkov s účinnosťou od 1. septembra 2019

 

Vitajte na stránke Materskej školy, Hollého č.3, Hlohovec

Naša MŠ získala opäť certifikát ZELENÁ ŠKOLA, na základe výsledkov hodnotenia kancelárie programu ZELENÁ ŠKOLA a Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktoré radia našu MŠ medzi ukážkové inštitúcie predprimárneho vzdelávania s environmentálnym zameraním.Vztyčovaním novej vlajky Zelenej školy sme zahájili ďalšie dvojročné obdobie našej činnosti v medzinárodnej sieti škôl ECO SCHOOLS.

Naša materská škola je medzinárodným certifikátom oprávnená niesť titul ,,ZELENÁ ŠKOLA" . Je situovaná v centre sídliska, v tichom prostredí mimo hlavného ťahu. Blízky lesopark – Zámocká záhrada,  umožňuje našim deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. 

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

  

 

 


Novinky

Kreslenie na námestí sv. Michala

03.10.2019 09:30
Pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovenku deti predškolských tried spontánne kreslili na chodík na námestí sv. Michala. Za usilovnosť a tvorivosť boli odmenené pochvalným listom a malou sladkosťou.   msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2019-2020/

—————

Turistické vychádzky

01.10.2019 09:00
Pani učiteľky spolu s deťmi si naplánovali turistické vychádzky do prírodného porstredia. Prechádzali poznávacími trasami  k Hlohovskému zámku. Vnímali krásy prírody, život v okolí jazierka, prezreri si studničku a vyšli k nádvoriu zámku. Cieľom turistických vychádzok je upevňovať u detí...

—————

Michalský jarmok

27.09.2019 10:00
Tradične aj tento rok sme navštívili michalský jarmok na ktorom deti pozorovali tradičné, ľudové remeslá a výrobky. Pri niektorých stánkoch boli deti obdarované ľudovými výrobkami.   msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2019-2020/#!

—————

Dopravné ihrisko

20.09.2019 10:00
V rámci týždňa mobility si deti zo starších tried priniesli do škôlky bicykle, kolobežky, odrážadlá. Precvičili si pravidlá  a bezpečnosť na našom dopravnom ihrisku. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2019-2020/#!

—————

Deň bez áut

18.09.2019 08:00
V rámci Svetového dňa bez áut prišlo do našej materskej školy najviac detí a rodičov pešo. O niečo menej rodičov a detí prišlo autom. Do akcie sa zapojila celá materská škola a každá trieda. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí podporili tento projekt a spravili niečo...

—————

75. výročie Slovenského národného povstania

02.09.2019 10:00
Deti z predškolských tried sa zúčastnil pietneho aktu kladenia vencov na námestí sv. Michala pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania.   msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2019-2020/#!

—————

Škôlka dvere otvára

02.09.2019 08:00
Po letných prázdninách, chvíľach oddychu a zábavy sme sa opäť zišli v našich triedach. Privítali sme nových kamarátov a tradične na detičky čakali rozpávkové postavy pri vstupe do materskej školy so sladkou odmenou. Dúfame, že detičky budú mať počas roka nielen veľa kamarátov, ale aj veľa zážitkov,...

—————

Čítanie v tráve

04.07.2019 10:00
Mestské kultúrne centrum Hlohovec organizuje letné čítanie v tráve, ktoré sa tradične ako aj po minulé roky,  odohrávajú v zámockej záhrade. Prvé Čítanie v tráve bolo práve dnes o  10:00 hod. pri amfiteátri v zámockej záhrade a deťom prečítal Jozef JOPO Poláček.

—————

Záhradná párty

26.06.2019 15:00
Tradične aj tento školský rok sme sa spoločne rozlúčili s našimi preškolákmi na rozlúčkovej záhradnej párty. V úvode sa predstavili naše tančníčky z tanečného krúťku Lentilky. Potlesky však patrili aj našim šikovným predškolákom vo vysúpeniach. Programom bolo aj slávnostné pasovanie na...

—————

Hasiči

12.06.2019 09:30
Tento deň bol pre deti výnimočný a vzácny deň. Prišli k nám na návštevu  hasiči a predstavili deťom nielen hasické auto, ale aj náradie a náčinie, ktoré sú potrebné pri záchrane ľudských životov. Priblížili im tak prácu, ktorú vykonávajú. Deťom s nadšením ukazovali a dali vyskúšať hasičské...

—————