Oznamy: msholleho.webnode.sk/oznamy2/

Vitajte na stránke Materskej školy, Hollého č.3, Hlohovec

Naša MŠ získala opäť certifikát ZELENÁ ŠKOLA, na základe výsledkov hodnotenia kancelárie programu ZELENÁ ŠKOLA a Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktoré radia našu MŠ medzi ukážkové inštitúcie predprimárneho vzdelávania s environmentálnym zameraním.Vztyčovaním novej vlajky Zelenej školy sme zahájili ďalšie dvojročné obdobie našej činnosti v medzinárodnej sieti škôl ECO SCHOOLS.

Naša materská škola je medzinárodným certifikátom oprávnená niesť titul ,,ZELENÁ ŠKOLA" . Je situovaná v centre sídliska, v tichom prostredí mimo hlavného ťahu. Blízky lesopark – Zámocká záhrada,  umožňuje našim deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. 

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

  

 

 


Novinky

Vitaj v škôlke kamarát

03.09.2018 08:00
V tento deň sme slávnostne otvorili školskú bránu. Na detičky čakali rozprávkové víly, ktoré detičkám vyčarovali úsvem na tváry a boli obdarované chutným medovníčkom. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2018-2019/

—————

Záhradná párty, rozlúčka s predškolákmi

28.06.2018 15:00
hlohovec.dnes24.sk/prazdniny-su-za-dverami-predskolaci-sa-so-skolkou-rozlucili-vo-velkom-style-302897

—————

Olympiáda v Discgolfe

06.06.2018 09:00
Každoročne organizujeme v spolupráci s občianskym združením Fraštačania olympádiu v Disgolfe. Tento rok sme súperili vo vytvorených stanovištiach s MŠ Vinohradská, MŠ Kalinčiakova a s MŠ Nábrežie. Víťazmi olympiády sa stale naše detičky MŠ Hollého.  Našim šikovným športovcom...

—————

Lúčenie predškolákov a vystavenie tabla

05.06.2018 10:00
Naši budúci školáci sa lúčili v triedach s mladšími deťmi a  vystavili svoje tablo na Pribinovej ulici v obchode Oliver.  msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Dopravné ihrisko Galanta

04.06.2018 09:00
Deti preškolských tried - veveričky a ježkovia sa zúčastnili na hravej výúčbe dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v Galante. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Vernisaž Žitnoostrovské pastelky

01.06.2018 10:00
Nellka Voltmannová víťazka súťaže Žitnoostrovské pastelky.

—————

Deň detí

01.06.2018 10:00
Medzinárodný deň detí oslavuje všetci... Naše detičky oslavovali a oslavujú počas celého týždňa - Týždňa detskej radosti. Oslavy začali lahodnou zmrzlinkou, špotrovými súťažami, rôznymi pohybovými hrami na šk. dvore, turistickými vychádzkami spojené s piknikom, či hrami na zvieratká a...

—————

Olympiáda vo viacboji všestrannosti

23.05.2018 10:00
V zdravom tele zdravý duch. Vedia to už aj deti z materských škôl. Práve dnes súťažili na 11. ročníku Olympiády vo viacboji všestrannosti, ktorú už tradične organizuje materská škola na Fraštackej ulici v Hlohovci.   msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/   zdroj: Mesto...

—————

Škola v prírode

19.05.2018 09:00

—————

Deň rodiny

15.05.2018 15:00
Tento deň partil rodine a hlavne mamičkám. Detičky s láskou a vďačnosťou predniesli krásne básne, spievali piesne v pripravených programoch individuálne na triedach. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————