OZNAMY msholleho.webnode.sk/oznamy2/

NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

 

  

 

 

 


Novinky

Posledný šk. deň

30.06.2020 10:00
Deti, ktoré navštevovali počas mesiaca jún triedu veveričiek si posledný šk. deň užili počas dopoludnia s hudobnou zábavou v triede a neskôr so sladkou zmrzlinou. Ako prekvapenie sa zabavili pri fontáne.. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2019-2020/

—————

Rozlúčka s predškolákmi

29.06.2020 15:30
S našimi budúcimi prvákmi sme sa spoločne rozlúčili na šk. dvore, kde si deti prevzali knihy a vysvedčením v tradičných talároch a spoločne si zaspievali pieseň "Predškolák". Deti sa lúčili so škôlkou, kamarátmi na triednej rozlúčke v tiedach veveričky a ježkovia. Deti mali možnosť posledný krát...

—————

Hurá v škôlke..

26.06.2020 14:00
Opäť sme s našimi kamarátmi a tešíme sa zo spoločných aktivít, hier, učenia hrou. Deti z triedy myšičiek si precvičili pravidlá na dopravnom ihrisku, upravovali šk. dvor, zabábali sa.. Najstrašie deti z triedy veveričiek pozorovali vývoj húseníc na motýle..od zakuklenia až po liahnutie v "motýliej...

—————

Sme doma MYŠIČKY

04.05.2020 10:00
Usilovné deti z triedy myšičiek doma kreslia, maľujú, vyrábajú rôzne zvieratká z papiera, pomáhajú rodičom a pozorujú krásnu prírodu.      

—————

Sme doma JEŽKOVIA

01.05.2020 23:00
Ani deti z triedy ježkov nezaháľajú.. S radosťou sa učia hrou, kreslia, tvoria, športujú, sadia a starajú s o rastlinky, pomáhajú v domácnosti....užívajú si rodinnej pohody.

—————

Sme doma ŽABIČKY

29.04.2020 16:00
Usilovné "žabičky", ktoré doma riešia úlohy, zadané v online výučbe - tvoria rôzne predmety - kozmické rakety, riwšia pracovné listy, kreslia, robia pokusy a experimenty, pomáhajú rodičom.

—————

Sme doma KRTKOVIA

29.04.2020 11:00
Šťastné a usmiate deti, ktoré sa tešia z vlastnej práce, z pobytu vonku to sú naši "krtkovia".

—————

Sme doma ZAJAČIKY

29.04.2020 10:00
Ani deti z triedy zajačikov sa  nenudia... vyrábajú, učia sa, pomáhajú... 

—————

Sme doma VEVERIČKY

27.04.2020 13:00
Aj počas týchto dní, keď sme všetci doma a nechodíme do škôlky máme veľa nových zážitkov. Hráme sa, učíme, vyrábame, spoznávame prírodu, pomáhame rodičom... Porite sa na deti z triedy veveričiek ako sa vedia zabaviť ale aj pomôcť v domácnosti :)

—————

Karneval

12.02.2020 09:00
Fašiangy, turíce, Veľká Noc príde... K fašiangom neodmysliteľne patrí zábava, fašiangové dobroty, zabíjačky a karneval. V tento deň sme spolu s deťmi "fašianfgovali" v karnevalovej zábave. Deti boli prezlečené za obľúbené postavičky či už  z rozprávok, alebo za detských hrdinov... Dobrá nálada...

—————