OZNAMY msholleho.webnode.sk/oznamy2/

NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

 

  

 

 

 


Novinky

Tvorivé dielne

17.10.2011 00:00
V októbri, ako každoročne, naše detičky spolu s rodičmi a starými rodičmi vyrábajú vlastnoručne šarkanov. Popoludní sa tak triedy plné detí zmenili  na pracovité včeličky.Doteraz nám  papieroví draci krášlia triedy v MŠ. Predškoláci sú už zručnejší, vyrábali strašiačikov...

—————

Vitamínový týždeň

12.10.2011 00:00
Zeleninka a ovocie sú veľmi zdravé a našim detičkám chutili hlavne počas týždna,  v ktorom sme sa o zelenine a ovocí veľa naučili. Najzaujímavejšia pre nich však bola vlastnoručná príprava šalátov a samotné ochutnávanie.  

—————

Sme prvou Zelenou školou v Hlohovci

05.10.2011 19:37
Celoslovenská Rada programu Zelená škola vyhodnotila priebeh 6.ročníka programu Zelená škola v školskom roku 2010/2011 a na základe výsledkov záverečného hodnotenia ocenila medzinárodným certifikátom Zelená škola a vlajkou  Eco-Schools  Materskú školu Hollého č.3, ako jednu zo 152...

—————