OZNAMY msholleho.webnode.sk/oznamy2/

NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím), ktoré sú integrované v triedach bežného typu a sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  Deti pochádzajú prevažne z mesta, výnimočne sa vyskytnú aj deti z blízkych obcí.

 

 

 

  

 

 

 


Novinky

Sušíme bylinky

14.10.2020 09:00
V rámci projektu Hlohovskej studničky " Komu sa nelení, tomu sa zelení  Deti z triedy veveričiek nazbierali bylinky v bylinkovej záhradke na školskom dvore, v triede ich spoznávali a nakoniec vysušili v sušičke. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2020-2021/

—————

Vzdelávací program Hovor ako učiteľ

12.10.2020 13:00
www.skolske.sk/clanok/54671/hovor-ako-ucitel

—————

Tajomstvá lesa

30.09.2020 09:00
Lesná víla nás zoznámila s obyvateľmi lesa, ktorým stromy poskytujú potravu aj príbytok. Zapojením všetkých zmyslov sme spolu odkryli niektoré lesné tajomstvá a na záver vytvorili veľký lesný orchester.    msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2020-2021/    

—————

Deň mlieka

29.09.2020 09:00
Deň mlieka sme s deťmi oslávili nielen pripíjaním si s pohárom mlieka, ale aj ochutnávkou výrobkou z mlieka. Staršie deti si vyskúšali dojenie mlieka z vyrobenej makety kravičky a vemienka z rukavice. Aktivita bola pre deti nielen zábavou, ale aj učením.  Ďakujeme za skvelé syrové misy...deti...

—————

Týždeň mobility - bez áut

25.09.2020 10:00
S detičkami z Krtkova sme sa zahrali na chodcov. V triede sme si vytvorili cestičky, priechody pre chodcov a semafory. Oboznamovali sa s tým ako sa má chodec správne správať na ceste. Názorne sme si to aj ukázali.  msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2020-2021/

—————

Dopravné ihrisko

25.09.2020 10:00
Napriek nepriaznivému počasiu si staršie deti vyskúšali pravidlá účastníkov cestnej premávky nie na dopravnom ihrisku ale v reále na chodníkoch v areály MŠ na vlastných bicykloch, kolobežkách s dodržiavaními pravidiel. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2020-2021/

—————

"Pani úroda"

25.09.2020 09:00
S Daphne deti z tried ježkov a žabičiek spoločne spoznali plody našich záhrad, ktorými Pani Úroda každoročne odmeňuje dobrých hospodárov.  Ovocie a zeleninu sme rozlišovali podľa zraku, ale aj hmatu, chuti či vône a porozprávali sme si príbeh o jednom zázračnom...

—————

Deň bez áut

23.09.2020 10:00
V rámci európskeho týždňa mobility sme sa zapojili do akcie DEŇ BEZ ÁUT a naši ježkovia prišli do MŠ na kolobežkách a odrážadlách. Spoločne sme si zopakovali pravidlá cestnej premávky na našom dopravnom ihrisku a zároveň sme mali radosť z...

—————

Naše mesto, turistická vychádzka

23.09.2020 09:00
Deti z triedy žabičiek poznávali mesto Hlohovec v rámci turistickej vychádzky prechádzaním Pánskou záhradou smerom až k zámku. Deti boli oboznámené s históriou mesta Hlohovec, jeho okolím a zivočíšnou rišou s odborným výkladom pracovníkmi Vlastivedného múzea...

—————

"Zvieratká zo statku"

22.09.2020 10:00
Vďaka projektu "Spoznávame prírodu s Daphne" sme spoznali, odkiaľ máme vajíčka na raňajky, teplé mliečko a kto nám dáva vlnu na teplý svetrík. Zoznámili sme sa s chlpatými, operenými i rohatými kamarátmi zo statku, ktorých potrebujeme každý deň možno viac, než si...

—————