Záhradná párty

28.06.2012 00:00

Rozlúčka s našimi predškolákmi býva každoročne počas Záhradnej párty

a je spojená s bohatým sprievodným kultúrnym programom. Lúčime sa

tak so starým školským rokom a detičky vždy predvedú svoje pripravené

programy. Po slávnostnom otvorení pani riaditeľkou PhDr. Líviou

Klostermannovou, ktorá tiež privítala vzácnych hostí, medzi nimi i p. primátora

P. Dvorana, vystúpili tanečné skupiny MŠ Lentilky a Strunky. Divákov potom 

upútal program predškolákov, divadelné predstavenie, rozdávanie darčekov

a napokon vytúžená diskotéka. Zábava pokračovala počas celého slnečného

popoludnia a ešte dlho potom sa ozýval sídliskom detský smiech.

—————

Späť