Vztyčovanie vlajky Zelenej školy

09.11.2011 00:09

Skutočne krásny deň.

Deviaty november 2011 bol úplne iný ako predchádzajúce dni. Slnko sa  vyšplhalo na oblohu akosi skoršie. Usadilo sa a sledovalo, čo sa deje na dvore MŠ Hollého 3, v Hlohovci. Deti prichádzajú do MŠ, ale personál ticho pracuje. Rozvešiavajú tam  biele a zelené balóny, stužky. Všetko sa mení a je jasné, že dnes bude na nádvorí slávnosť. Aká?  Ak neviete, budú vztyčovať vlajku Zelenej školy. Je 5 minút pred desiatou, všetko je pripravené. Pri vchode vítajú hostí deti voňavým chlebíkom a soľou. Hudba, od dlhoročného sponzora dotvára atmosféru tohto dňa. Stožiar sa hrdo vypína, vlajková čata drží vlajku. Všetky triedy s celým personálom, rodičmi a priateľmi MŠ netrpezlivo čakajú na zahájenie. A je to tu. Pani učiteľka Eva Chalányová, otvára dnešnú slávnosť. Privítala p. primátora Petra Dvorana, p. Ing. Máriu Janíčkovú, p. Ing .Evu  Lukáčovú, p. Mgr. Andreu Kleimanovú, p. riad. MŠ Mgr. Líviu Klostermannovú, zástupkyňu MŠ PaedDr. Alenu Kováčikovú, zástupcov kolégia Zelenej školy, zástupcov Rodičovského združenia a najmä deti. Potom sa rozštebotali deti z P3dole pod vedením p. uč. Mgr.Moniky  Oborákovej. Ich úprimný prednes vyčaroval úsmevy na tvárach všetkých prítomných. Potom nasledovali príhovory   pani riaditeľky, koordinátorky Zelenej školy Ivany Šulhínovej, zástupcu kolégia Zelenej školy p. Tvrdého a p. primátora. Príhovory boli plné múdrych slov, ale aj úprimného ľudského citu      , nadšenia a povzbudenia. Melódia piesne Kohútik jarabí prezradila, že dnešný deň pozdravia aj deti z P3 hore, pod vedením p. uč. Evy Chalányovej. Radostne a  z ľahkosťou zvládli tanečné variácie. No a úspech sa dostavil. Čuduj sa svete, dievčatko ako Palculienka a hlások sa niesol celým dvorom. Viete ako sa volá? Je to Karinka Sýkorová z P2 hore. Jej pieseň Lienka Lenka vyvolala veľký potlesk. Prehliadku budúcich hviezd zavŕšil profesionál p. Janko Bielik s doprovodom huslí a harmoniky. Jeho hlas sa rozletel po celom sídlisku a poviem Vám, že zastavil nie jedného okoloidúceho. No a čo ďalej? P. primátor a p. riaditeľka a vlajkonosiči, za zvukov slávnostných fanfár vztýčili vlajku Zelenej školy. Možno mi neuveríte, ale všetky deti za doprovodu huslí a harmoniky spievali ich novú hymnu, ktorú špeciálne k tejto príležitosti zložila a zaspievala s deťmi p. uč. Helena Šintálová. Táto šikovná  p, uč. zhotovila pre hostí upomienkové darčeky, priam umelecké diela. Bolo vidno, že nikomu sa nechcelo odísť, no zelená vlajka žiari na cestu do ďalších dní a preto p. uč. Chalányová sa so všetkými rozlúčila a poďakovala všetkým za pomoc a podporu. Na záver predniesla kratučký veršík, ktorý vypovedá o práci detí a celého kolektívu. Nuž nech zaznie aj vo Vašich ušiach a nech naplní Vaše srdcia a srdcia Vašich detí.

                                                      Ako ľúbia kvety rannú rosičku

     ako bystré pstruhy studenú vodičku,

ako spevný slávik kríky a húštinu,

    tak ľúbim a milujem svoju domovinu

 

Eva Chalányová uč. MŠ Hollého 3 Hlohovec

 

 

 

 

 

—————

Späť