Výstava výtvarných prác detí z Hlohovca

31.05.2013 18:30

Pod záštitou našej MŠ a Vlastivedného múzea v Hlohovci sa dňa 31.5.2013 konala slávnostná vernisáž výstavy pod názvom: Fraštacká rodinka - otec, dieťa, maminka. Vystavované práce pripravili ratolesti zo všetkých materských škôl v Hlohovci a spolu s pani učiteľkami, ale i rodičmi si tak pripomenuli 900. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste - o Hlohovci. Slávnostnú vernisáž otvorila za účasti významných hostí pani riaditeľka PhDr. Lívia Klostermannová, tiež kurátorka výstavy pani učiteľka Evka Chalányová a mnohí ďalší. Ak máte záujem, môžete vystavené práce vidieť v Robotníckom dome do 18.8.2013.

—————

Späť