VIA NATURAE

22.02.2013 15:50

V druhom ročníku súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže VIA NATURAE v Hlohovci sme opäť získali úspešné 2. miesto vďaka šikovnej a nadanej predškoláčke SOPHINKE GAŽOVIČOVEJ z veveričkovej triedy predškolákov. Cieľom tejto súťaže je vytvárať u detí trvalejší a hlbší vzťah k prírode, vyjadriť svoj pohľad na jej súčasné problémy a to rôznymi výtvarnými technikami. Naša Zelená MŠ svojim environmentálnym zameraním má k súťaži takéhoto charakteru veľmi blízko. O to viac nás teší takéto úspešné umiestnenie, pretože sa v ňom zároveň zúročuje naša každodenná mravčia práca. Ocenení účastníci sa stretli spoločne na slávnostnej vernisáži vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci, kde organizátori odovzdali ocenenia tým najúspešnejším z 212 zúčastnených.     

GRATULUJEME !!!   

—————

Späť