Veselé zúbky

12.03.2013 15:17

Popoludnie , na ktoré sme sa všetci tešili. Do škôlky zavítali nielen rodičia, priatelia,

ale pozvanie prijala i pani zubárka Mudr. Blesáková.

Detičky ju privítali ako sa patrí - v bielych tričkách, pretože sa zahrali na krásne

biele škôlkárske zúbky. Nezľakli sa ani zubného kazu Kazimíra a na pomoc pribehla

zubná víla Zojka. Spoločne si všetci zaspievali pesničku o veselých zúbkoch a pani

zubárka spolu s rodičmi pomohli detičkám s umývaním zúbkov. 

—————

Späť