Veselé zúbky

21.03.2012 00:00

Nie všetky detičky vedia, aké dôležité je pravidelne si umývať zúbky.

Doktor Králiček spolu s pani učiteľkami a rodičmi v P1H, P2D a P2H

to škôlkárom nádherne predviedol prostredníctvom rozprávky.

Spoločne si detičky potom umyli zúbky a nakreslili doktorovi

Králičkovi vlastné kresbičky, ktoré mu pani učiteľky doručia.

Touto cestou patrí poďakovanie pani učiteľke Ivanke Šulhinovej,

ktorá celý projekt v spolupráci s DM- drogérie v našej MŠ zorganizovala.

—————

Späť