Úprava školského dvora

08.06.2012 00:00

Zeleň v areáli našej škôlky je potrebné neustále ošetrovať. 

My všetci zamestnanci chceme mať estetické prostredie, ktoré 

má byť v prvom rade bezpečné, ale tiež nemalou mierou vplýva na 

výchovu a vzdelávanie detí v MŠ. Rozhodli sme sa teda každý,

vzhľadom na pracovné povinnosti, pomôcť pri čistení dvora

po opilovávaní stromov a kríkov. 

 

 

—————

Späť