Tekvičková slávnosť predškolákov

25.10.2012 12:25

Každoročne sa v našej škôlke s radosťou pripravujeme na Tekvičkovú slávnosť. Tento rok sa tešili veveričky, ježkovia a aj žabičky.

Chystali si nielen strašidelné masky, ale tiež sa učili čarovať a spievať, aby kúzla boli ozajstné. Rodičia deťom pripravili bohaté

popoludňajšie občerstvenie, pani učiteľky-čarodejnice spolu s animátormi zasa veselý program a diskotéku na školskom dvore.

Keď náš školský dvor zahalila tma a svietili iba šklebiace sa ústa svetlonosov z tekvíc, veru nejednému z nás behali zimomriavky po tele.

Veď všade naokolo behali upíri, ježibaby, múmie, kostlivci....bŕŕŕŕ. Našťastie spolu s čarovaním odišli aj strašidlá a nám opäť zostali len zlaté

deťúrence.

—————

Späť