Športujeme s Lesinkom

16.05.2013 16:55

    My sme malí Lesinkovia,

čo poriadok v lese robia.

Náš dvor je veľký les,

hráme sa v ňom včera, dnes.

Kríčky, trávy, ba i kvietky

chránia náš poklad vzácny.

 Pomôžte nám kamaráti,

 nájsť náš poklad zatúlaný.

 

 

V jeden krásny, slnečný deň, nám prišiel do našej škôlky list od Lesinkov. Nevedeli sme, kto sú to Lesinkovia, ale ako dobre viete , my deti sme veľmi zvedavé. Tak sme sa spolu s pani učiteľkami vybrali  na náš  dvor hľadať Lesinkov .A neverili by ste ,koľko sme ich našli. Nebolo to až také ľahké , pretože Lesinko nám dal ťažkú úlohu , mali sme nájsť jeho poklad.  A čo myslíte ? Našli sme ho? Ale áno, veď viete, že sme šikovné deti. Pomohli aj našim rodičia , ktorým ďakujeme.

pani učiteľka   Lucka Kabátová z triedy Slniečok

—————

Späť